câu này khó quá nên mình cho 60 điểm +vote 5sao làm câu c bài 2

Question

câu này khó quá nên mình cho 60 điểm +vote 5sao
làm câu c bài 2
cau-nay-kho-qua-nen-minh-cho-60-diem-vote-5sao-lam-cau-c-bai-2

in progress 0
8 tháng 2020-10-30T05:44:33+00:00 2 Answers 61 views 0

Answers ( )

 1. Bạn tham khảo!

  $c)$ $2^{x}$ $+$ $2^{x+4}$ $=$ $544$
  $⇒$ $2^{x}$ $+$ $2^{x}$ $.$ $2^{4}$ $=$ $544$
  $⇒$ $2^{x}$ $.$ $($ $1$ $+$ $2^{4}$ $)$ $=$ $544$
  $⇒$ $2^{x}$ $.$ $17$ $=$ $544$
  $⇒$ $2^{x}$ $=$ $544$ $:$ $17$
  $⇒$ $2^{x}$ $=$ $32$
  $⇒$ $2^{x}$ $=$ $2^{5}$
  $⇒$ $x$ $=$ $5$
  Vậy $x$ $=$ $5$
  $FbBinhne2k88$

 2. Đáp án:

   

  Giải thích các bước giải:

   `2^x + 2^x+4 = 544`

  `2^x.1 + 2^x .2^4 =544`

  `2^x (1+2^4) =544`

  `2^x. 17= 544`

  `2^x = 544 : 17`

  `2^x =32`

  `2^x= 2^5`

  `x=5`

  Giải bài này bằng phương pháp phối hợp giữa phép cộng và phép nhân

  mong ctlhn ạ~~

  hc tốt nhé 

Leave an answer