cau nay giai sao a chi em vs

Question

cau nay giai sao a chi em vs
cau-nay-giai-sao-a-chi-em-vs

in progress 0
Dulcie 1 tháng 2021-05-14T02:31:01+00:00 2 Answers 0 views 0

Answers ( )

 1. Bạn xem hình

  cau-nay-giai-sao-a-chi-em-vs

 2. Đáp án:

  ${u_9} = \dfrac{4}{{2187}}$

  Giải thích các bước giải:

   Gọi $q$ là công bội của cấp số nhân

  Ta có:

  ${u_1} = 12$

  Và:

  $\begin{array}{l}
  \dfrac{{{u_3}}}{{{u_8}}} = 243\\
   \Leftrightarrow \dfrac{{{u_1}.{q^2}}}{{{u_1}.{q^7}}} = 243\\
   \Leftrightarrow \dfrac{1}{{{q^5}}} = 243\\
   \Leftrightarrow {q^5} = \dfrac{1}{{243}}\\
   \Leftrightarrow {q^5} = {\left( {\dfrac{1}{3}} \right)^5}\\
   \Leftrightarrow q = \dfrac{1}{3}
  \end{array}$

  Khi đó:

  ${u_9} = {u_1}.{q^8} = 12.{\left( {\dfrac{1}{3}} \right)^8} = \dfrac{4}{{2187}}$

  Vậy ${u_9} = \dfrac{4}{{2187}}$

Leave an answer

Browse

Giải phương trình 1 ẩn: x + 2 - 2(x + 1) = -x . Hỏi x = ? ( )