câu nào sau đây dụng biện pháp so sánh a . con ong làm mật , yêu hoa b .Anh Đom Đóm chuyên cần lên đèn đi gác c.lớp chúng mình đoàn kết d. anh e

Question

câu nào sau đây dụng biện pháp so sánh
a . con ong làm mật , yêu hoa b .Anh Đom Đóm chuyên cần lên đèn đi gác c.lớp chúng mình đoàn kết d. anh em như thể chân tay
câu nào có dấu phẩy đặt sai chỗ
a . hoa Đào , hoa mai đua nhau khoe sắc
b. hôm nay , chúng em được nghỉ học
c. bà mua cho chị em tôi , cái bánh
d. phở , nem , bánh mì đều là những món ăn
bài tập làm văn khuyên chúng ta điều gì
a.làm văn phải viết đúng sự thật
b. làm văn phải viết thật dài
c.làm văn phải biết tưởng tượng
d.lời nói phải đi đôi với việc làm

in progress 0
Thiên Ân 2 weeks 2021-07-21T04:59:32+00:00 2 Answers 1 views 0

Answers ( )

  0
  2021-07-21T05:01:17+00:00

  Bài làm :

  1. Câu nào sau đây dụng biện pháp so sánh ?

  a. Con ong làm mật , yêu hoa.

  b. Anh Đom Đóm chuyên cần lên đèn đi gác.

  c. Lớp chúng mình đoàn kết.

  d. Anh em như thể chân tay. ( Có từ như )

  2. Câu nào có dấu phẩy đặt sai chỗ ?

  a. Hoa Đào ,hoa mai đua nhau khoe sắc.

  b. Hôm nay, chúng em được nghỉ học.

  c. Bà mua cho chị em tôi, cái bánh. ( Vì 2 thành phần đó đã cấu tạo nên 1 vị ngữ đầy đủ và nếu đánh dấu phảy vào thì câu sẽ không có ý nghĩa )

  d. Phở, nem, bánh mì đều là những món ăn.

  3. Bài tập làm văn khuyên chúng ta điều gì ?

  a. Làm văn phải viết đúng sự thật .

  b. Làm văn phải viết thật dài .

  c. Làm văn phải biết tưởng tượng. ( Thiếu phần này coi như bài văn không có hồn )

  d. Lời nói phải đi đôi với việc làm.

  0
  2021-07-21T05:01:24+00:00

  Câu nào sau đây sự dụng biện pháp so sánh ?

  Chọn d. anh em như thể chân tay.

  Câu có dấu phẩy đặt sai chỗ ?

  Chọn c. bà mua cho chị em tôi , cái bánh.

  Bài tập làm văn khuyên chúng ta điều gì ?

  Chọn d. lời nói phải đi đôi với vệc làm.

Leave an answer

Browse

Giải phương trình 1 ẩn: x + 2 - 2(x + 1) = -x . Hỏi x = ? ( )