cậu nào giúp tớ giải cái phương trình này với tớ cảm ơn nhiều

Question

cậu nào giúp tớ giải cái phương trình này với
tớ cảm ơn nhiều
cau-nao-giup-to-giai-cai-phuong-trinh-nay-voi-to-cam-on-nhieu

in progress 0
Philomena 1 year 2020-11-28T23:05:24+00:00 2 Answers 54 views 0

Answers ( )

  0
  2020-11-28T23:06:24+00:00

  Đáp án:

  PT có nghiệm là $x=\frac{kπ}{2}$

  Giải thích các bước giải:

  Áp dụng tính chất `cosx=cosy`

  `⇔x=±y+k2π`

  `cos3x=cosx`

  `⇒`\(\left[ \begin{array}{l}3x=x+2π\\3x=-x+2π\end{array} \right.\) 

  `⇒`\(\left[ \begin{array}{l}2x=k2π\\4x=k2π\end{array} \right.\) 

  `⇒`\(\left[ \begin{array}{l}x=kπ(loại)\\x=\frac{kπ}{2}\end{array} \right.\) 

  Vậy PT có nghiệm là $x=\frac{kπ}{2}$

  0
  2020-11-28T23:06:27+00:00

  Đáp án:

  $\cos 3x = \cos x \Leftrightarrow \left[ \begin{array}{l}3x = x + k2\pi \\3x = – x + k2\pi \end{array} \right. \Leftrightarrow \left[ \begin{array}{l}2x = k2\pi \\4x = k2\pi \end{array} \right. \Leftrightarrow \left[ \begin{array}{l}x = k\pi \\x = k\frac{\pi }{2}\end{array} \right. \Leftrightarrow x = k\frac{\pi }{2}\left( {k \in \mathbb{Z}} \right)$.

   

Leave an answer

Browse

Giải phương trình 1 ẩn: x + 2 - 2(x + 1) = -x . Hỏi x = ? ( )