Câu ‘Lịch sử ta đã có nhiều cuộc kháng chiến vĩ đại chứng tỏ tinh thần yêu nước của nhân dân ta.’ Vậy chữ “có” trong câu trên có phải trợ từ ko ạ ~~?

Question

Câu ‘Lịch sử ta đã có nhiều cuộc kháng chiến vĩ đại chứng tỏ tinh thần yêu nước của nhân dân ta.’
Vậy chữ “có” trong câu trên có phải trợ từ ko ạ ~~???’-‘ . giúp mk với =>chính xác nha !!!

in progress 0
Thiên Hương 7 months 2021-07-19T00:57:36+00:00 2 Answers 10 views 0

Answers ( )

  0
  2021-07-19T00:58:58+00:00

  Câu “ Lịch sử ta đã có nhiều cuộc kháng chiến vĩ đại chứng tỏ tinh thần yêu nước của nhân dân ta”

  => chữ “ có “ trong câu trên không phải trợ từ vì nó không nhấn mạnh , hoặc biểu lộ sự đánh giá về sự vật sự việc dược nhắc đến 

  => Lịch sử ta chỉ cần với một số cuộc kháng chiến vĩ đại thôi đã chững tỏ tình thần yêu nước của nhân dân ta

  => Trợ từ : chỉ

  0
  2021-07-19T00:59:08+00:00

  Từ ” có ” không phải là trợ từ vì nó không có tác dụng bổ sung hay nhấn mạnh ý nghĩa cho các từ khác trong câu 

Leave an answer

Browse

Giải phương trình 1 ẩn: x + 2 - 2(x + 1) = -x . Hỏi x = ? ( )