Câu lần này… thì ta có sợ gì chúng của tác phẩm Hoàng Lê Nhất Thống Chí Hồi thứ 14 nói về vấn đề gì

Question

Câu lần này… thì ta có sợ gì chúng của tác phẩm Hoàng Lê Nhất Thống Chí Hồi thứ 14 nói về vấn đề gì

in progress 0
Vodka 5 months 2021-08-16T04:51:27+00:00 2 Answers 8 views 0

Answers ( )

  0
  2021-08-16T04:52:42+00:00

  Đoạn văn trên trích trong văn bản:”Hoàng Lê nhất thống chí” của nhóm Ngô Gia Văn Phái( Ngô Thì Chí, Ngô Thì Du,…)

   Giải thích nhan đề: Ghi chép lại sự thống nhất đất nước của nhà Lê.

  0
  2021-08-16T04:52:44+00:00

  Thể hiện ý chí quyết thắng của vua Quang Trung và nhân dân ta. Đồng thời thông qua các chiến lược của ông thì ta thấy ông là 1 vị tướng tài, là 1 người anh hùng dân tộc.

Leave an answer

Browse

Giải phương trình 1 ẩn: x + 2 - 2(x + 1) = -x . Hỏi x = ? ( )