Câu ca dao tục ngữ nói về thầy cô, cha mẹ

Question

Câu ca dao tục ngữ nói về thầy cô, cha mẹ

in progress 0
6 months 2021-07-22T06:53:17+00:00 2 Answers 5 views 0

Answers ( )

  0
  2021-07-22T06:55:05+00:00

  – Tiên học lễ, hậu học văn.

  – Muốn biết phải hỏi, muốn giỏi phải học.

  – Một chữ cũng là thầy, nửa chữ cũng là thầy.

  – Không thầy đố mày làm nên.

  – Học thầy không tày học bạn.

  –        Muốn sang thì bắc cầu Kiều

   Muốn con hay chữ thì yêu kính thầy.

  0
  2021-07-22T06:55:08+00:00

  Câu ca dao tục ngữ nói về công lao thầy cô

  – Tiên học lễ, hậu học văn

  – Bán tự vi sư, nhất tự vi sư

  – Một chữ cũng là thầy, nửa chữ cũng là thầy

  – Không thầy đố mày làm nên

  – Học thầy không tày học bạn

  – Ăn quả nhớ kẻ trồng cây

  – Nhất quý nhì sư

Leave an answer

Browse

Giải phương trình 1 ẩn: x + 2 - 2(x + 1) = -x . Hỏi x = ? ( )