Câu “Bầu ơi thương lấy bí cùng/Tuy rằng khác giống nhưng chung một giàn” có cặp quan hệ từ nào?

Question

Câu “Bầu ơi thương lấy bí cùng/Tuy rằng khác giống nhưng chung một giàn” có cặp quan hệ từ nào?

in progress 0
Thu Nguyệt 2 months 2021-07-10T14:41:02+00:00 2 Answers 1 views 0

Answers ( )

  0
  2021-07-10T14:42:34+00:00

  Cặp quan hệ từ trong câu ca dao này là “

      ” Bầu ơi thương lấy bí cùng

  Tuy rằng khác giống nhưng chung một giàn”

  Xin ctlhn ạ!

  0
  2021-07-10T14:42:50+00:00

    Cặp quan hệ từ trong câu:“Bầu ơi thương lấy bí cùng/Tuy rằng khác giống nhưng chung một giàn” là cặp: Tuy – Nhưng.

  #học tốt

  #xin ctrlhn

  $@thuhienc$

Leave an answer

Browse

Giải phương trình 1 ẩn: x + 2 - 2(x + 1) = -x . Hỏi x = ? ( )