Câu: Ba ơi! Con đói rồi Có tác dụng gì Câu: Ở trường học có tác dụng gì

Question

Câu: Ba ơi! Con đói rồi
Có tác dụng gì
Câu: Ở trường học
có tác dụng gì

in progress 0
Nho 7 months 2021-06-29T16:27:13+00:00 2 Answers 5 views 0

Answers ( )

  0
  2021-06-29T16:28:58+00:00

  Câu: Ba ơi! Con đói rồi

  có tác dụng: Là một câu cầu khiến thông báo được người con truyền đạt đến người cha để biết rằng bản thân đang đói.

  Câu: Ở trường học

  Có tác dụng: ở đây ko phải là câu, mà có thể nói là một cụm, cụ thể alf trạng ngữ. Nhằm thông báo được địa điểm cụ thể đang ở đâu?

  $\text{Cáo/Olympia}$

  Xin hay nhứt cho nhóm cái ạ!

  0
  2021-06-29T16:29:01+00:00

  Câu: Ba ơi! Con đói rồi

  Có tác dụng  thông báo tới người cha rằng người con đã đói rồi (trên phương diện đây là câu cầu khiến)

  Câu: Ở trường học

  có tác dụng thông báo địa điểm cụ thể là ở trường học(trên phương diện 1 trạng ngữ)

Leave an answer

Browse

Giải phương trình 1 ẩn: x + 2 - 2(x + 1) = -x . Hỏi x = ? ( )