Câu 8. Một trong những thiếu sót của cuộc cải cách ruộng đất (1954 -1956) là A. qui nhầm cán bộ thành địa chủ. B. phát động quần chúng cải cách ruộng

Question

Câu 8. Một trong những thiếu sót của cuộc cải cách ruộng đất (1954 -1956) là
A. qui nhầm cán bộ thành địa chủ.
B. phát động quần chúng cải cách ruộng đất.
C. thực hiện người cày có ruộng, giảm tô, thuế.
D. đấu tố tràn lan, thô bạo qui nhầm các thành phần cách mạng thành địa chủ.
Câu 33. Nội dung nào dưới đây là điểm khác nhau giữa chiến lược “Chiến tranh đặc biệt” (1961-1965) và chiến lược “Việt Nam hóa” chiến tranh (1969-1973) ?
A. “Dùng người Việt đánh người Việt”.
B. “Lấy chiến tranh nuôi chiến tranh”.
C. “Dùng quân Đồng minh đánh người Việt”.
D. “Dùng người Đông Dương đánh người Đông Dương”.
Câu 34. Âm mưu dùng người Việt đánh người Việt trong chiến lược “Chiến tranh đặc biệt” ở miền Nam Việt Nam chủ yếu nhằm
A. tăng sức chiến đấu của quân đội Sài Gòn.
B. giảm xương máu người Mĩ trên chiến trường.
C. lợi dụng xương máu người Việt trên chiến trường.
D. quân Mĩ và quân Đồng minh rút dần khỏi chiến tranh.

in progress 0
King 1 year 2020-11-29T00:40:05+00:00 2 Answers 47 views 0

Answers ( )

  0
  2020-11-29T00:42:05+00:00

  Câu 8:

  D. đấu tố tràn lan, thô bạo qui nhầm các thành phần cách mạng thành địa chủ.

  Câu 33:

  D. “Dùng người Đông Dương đánh người Đông Dương”.

  Câu 34:

  B. giảm xương máu người Mĩ trên chiến trường.

 1. Để tìm câu trả lời chính xác các em hãy tham khảo cải cách ruộng đất 1956 các nguồn hoc24.vn, lazi.vn, hoidap247.com để thầy cô và các chuyên gia hỗ trợ các em nhé!

Leave an answer

Browse

Giải phương trình 1 ẩn: x + 2 - 2(x + 1) = -x . Hỏi x = ? ( )