Câu 7. Cho `DeltaABCbotA`, đường cao `AH`. Biết `AH = 3cm;BH=1cm.` Tính độ dài các đoạn thẳng `AB; AC`. Câu 8. Cho hai đường tròn `(O;5cm)` và `(O’;9c

Question

Câu 7. Cho `DeltaABCbotA`, đường cao `AH`. Biết `AH = 3cm;BH=1cm.`
Tính độ dài các đoạn thẳng `AB; AC`.
Câu 8. Cho hai đường tròn `(O;5cm)` và `(O’;9cm)`. Đặt `OO’=alpha(cm)` với `alpha> O`. Tìm tất cả các giá trị nguyên dương của `alpha` để hai đường tròn `(O)` và `(O’)` cắt nhau.

in progress 0
Nho 3 months 2021-05-04T13:22:45+00:00 2 Answers 3 views 0

Answers ( )

  0
  2021-05-04T13:24:19+00:00

  Đáp án:

   

  Giải thích các bước giải:

  Bạn xem ảnh

  cau-7-cho-deltaabcbota-duong-cao-ah-biet-ah-3cm-bh-1cm-tinh-do-dai-cac-doan-thang-ab-ac-cau-8-ch

  0
  2021-05-04T13:24:43+00:00

  Bạn xem hình

  cau-7-cho-deltaabcbota-duong-cao-ah-biet-ah-3cm-bh-1cm-tinh-do-dai-cac-doan-thang-ab-ac-cau-8-ch

Leave an answer

Browse

Giải phương trình 1 ẩn: x + 2 - 2(x + 1) = -x . Hỏi x = ? ( )