Câu 6 các bạn giúp mình được không ạ?

Question

Câu 6 các bạn giúp mình được không ạ?
cau-6-cac-ban-giup-minh-duoc-khong-a

in progress 0
Edana Edana 9 months 2020-11-02T11:23:30+00:00 2 Answers 82 views 0

Answers ( )

  0
  2020-11-02T11:24:53+00:00

  Đáp án:

   

  Giải thích các bước giải:

  `a,x^2-x=0`

  `<=>x(x-1)=0`

  `=>x=0` hoặc `x-1=0`

  `=>x=0` hoặc `x=1`

  `b,4(x-1)+5x(1-x)=0`

  `<=>4(x-1)-5x(x-1)=0`

  `<=>(x-1)(4-5x)`

  `=>x=1` hoặc `x=4/5`

  `c,x^2+x=0`

  `<=>x(x+1)=0`

  `=>x=0` hoặc `x=-1`

  `d,3(x-1)+7x(1-x)=0`

  `<=>3(x-1)-7x(x-1)=0`

  `<=>(x-1)(3-7x)=0`

  `=>x=1` hoặc `x=3/7`

  0
  2020-11-02T11:25:00+00:00

  Chúc may mắn

   

  cau-6-cac-ban-giup-minh-duoc-khong-a

Leave an answer

Browse

Giải phương trình 1 ẩn: x + 2 - 2(x + 1) = -x . Hỏi x = ? ( )