Câu 5 : Để trung hòa 100gam dd HCl 1,825% cần bao nhiêu ml dd Ba(OH)2 có pH bằng 13 Câu 6 : Trộn 200ml dd hỗn hợp gồm HNO3 0,5M với 200ml di Ba(OH)2 a

Question

Câu 5 : Để trung hòa 100gam dd HCl 1,825% cần bao nhiêu ml dd Ba(OH)2 có pH bằng 13
Câu 6 : Trộn 200ml dd hỗn hợp gồm HNO3 0,5M với 200ml di Ba(OH)2 aM, thu được dd có pH =3. Vậy a có giá trị là??
cau-5-de-trung-hoa-100gam-dd-hcl-1-825-can-bao-nhieu-ml-dd-ba-oh-2-co-ph-bang-13-cau-6-tron-200m

in progress 0
Thu Hương 10 months 2021-03-08T13:08:15+00:00 3 Answers 87 views 0

Answers ( )

  0
  2021-03-08T13:10:09+00:00

  Đáp án: nHCl=0,05 mol pH =13 suy ra pOH = 1 CmOH- =0,1

  trung hòa nOH- = nH+ suy ra 0,05= 2.V .0,1 V=0,25l

  pH = 3 suy ra CmH+ sau pư=0,001M

  nH+ dư = 0,001.0,4=0,0004 mol

  suy ra 0,2.0,5- 2.0,2.a= 0.0004 a =0,249M

  Giải thích các bước giải:

  0
  2021-03-08T13:10:14+00:00

  Đáp án:

  5) $V_{Ba(OH)_2}= 1000\ (ml)$

  6) $ a=0,249$

  Giải thích các bước giải:

  Bài 5/

  PTHH: $OH^-+H^+ \to H_2O$

  Ta có: $n_{H^+}=n_{HCl}=\dfrac{100.1,825\%}{36,5}=0,05\ (mol)$

  $pH=13⇒ pOH=1⇒ [OH^-]=0,1⇒ C_M( Ba(OH)_2)=0,05\ mol$

  $⇒ V_{Ba(OH)_2}=\dfrac{0,05}{0,05}=1\ (l)=1000\ (ml)$

  Bài 6/

  $n_{H^+}=0,2.0,5=0,1\ (mol)$

  $pH=3⇒ H^+\ \text{dư}⇒ [H^+\ \text{dư}]=10^{-3}\ (M)$

  $⇒ n_{H^+\ \text{dư}}=10^{-3}.0,4=4.10^{-4}\ (mol)$

  $⇒ n_{OH^-\ \text{pư}} =0,1-4.10^{-4}=0,0996\ (mol)$

  $⇒ n_{Ba(OH)_2}=0,0498\ (mol)$

  $⇒ a=0,249$

  0
  2021-03-08T13:10:24+00:00

  Để tìm câu trả lời chính xác các em hãy tham khảo 100g bằng bao nhiêu ml các nguồn hoc24.vn, lazi.vn, hoidap247.com để thầy cô và các chuyên gia hỗ trợ các em nhé!

Leave an answer

Browse

Giải phương trình 1 ẩn: x + 2 - 2(x + 1) = -x . Hỏi x = ? ( )