Câu 5 Cho hai tập hợp A=(5;7), B=(2;9) Viết tập hợp gồm hai phần tử trong đó có một phần tử thuộc A, một phần tử thuộc B Giúp m nhé

Question

Câu 5
Cho hai tập hợp A=(5;7), B=(2;9)
Viết tập hợp gồm hai phần tử trong đó có một phần tử thuộc A, một phần tử thuộc B
Giúp m nhé
cau-5-cho-hai-tap-hop-a-5-7-b-2-9-viet-tap-hop-gom-hai-phan-tu-trong-do-co-mot-phan-tu-thuoc-a-m

in progress 0
Thông Đạt 1 year 2020-10-21T23:04:46+00:00 3 Answers 176 views 0

Answers ( )

  0
  2020-10-21T23:06:38+00:00

  Do $A\subset B$ nên 1 phần tử thuộc A thì sẽ thuộc B.

  Như vậy một tập hợp có 2 phần tử mà 1 phần tử thuộc A và 1 phần tử thuộc B thì luôn có ít nhất 2 phần tử thuộc B không thỏa mãn đề bài.

  Vậy không có một tập hợp có 2 phần tử mà 1 phần tử thuộc A và 1 phần tử thuộc B.

  cau-5-cho-hai-tap-hop-a-5-7-b-2-9-viet-tap-hop-gom-hai-phan-tu-trong-do-co-mot-phan-tu-thuoc-a-m

  0
  2020-10-21T23:06:43+00:00

  C={5,2}

  D={5,9}

  F={7,2}

  T={7,9}

   

  0
  2020-10-21T23:06:49+00:00

  Để tìm câu trả lời chính xác các em hãy tham khảo số phần tử của tập hợp a có 6 tập con gồm 2 phần tử các nguồn hoc24.vn, lazi.vn, hoidap247.com để thầy cô và các chuyên gia hỗ trợ các em nhé!

Leave an answer

Browse

Giải phương trình 1 ẩn: x + 2 - 2(x + 1) = -x . Hỏi x = ? ( )