Câu 5: các từ miệng trong câu sau là đồng âm hay nhiều nghĩa với nhau : Mọi người bụm miệng cười . Miệng chiếc bát này đã bị mẹ.

Question

Câu 5: các từ miệng trong câu sau là đồng âm hay nhiều nghĩa với nhau :
Mọi người bụm miệng cười .
Miệng chiếc bát này đã bị mẹ.

in progress 0
Maris 1 year 2021-08-03T10:30:56+00:00 2 Answers 189 views 0

Answers ( )

  0
  2021-08-03T10:32:06+00:00

  Các từ miệng trong hai câu trên là từ nhiều nghĩa.

  – Nghĩa gốc: “Miệng cười”: bộ phận trên mặt người hay ở phần trước của đầu động vật, dùng để ăn, để nói, kêu, hót, v.v.; thường được coi là biểu tượng của việc ăn uống hay nói năng của con người.

  – Nghĩa chuyển: “Miệng bát”: phần trên cùng, ngoài cùng, thông với bên ngoài của vật có chiều sâu.

  1
  2021-08-03T10:32:47+00:00

  Mọi người bụm miệng cười .

  Miệng chiếc bát này đã bị mẹ.

  Là từ nhiều nghĩa.

Leave an answer

Browse

Giải phương trình 1 ẩn: x + 2 - 2(x + 1) = -x . Hỏi x = ? ( )