Câu 5. (3x-10)+71=136

Question

Câu 5. (3x-10)+71=136

cau-5-3-10-71-136

in progress 0
Edana Edana 1 year 2020-11-10T06:12:26+00:00 2 Answers 59 views 0

Answers ( )

  0
  2020-11-10T06:13:59+00:00

  Đáp án:

  ` 23/3`

  Giải thích các bước giải:

  `5.(3x-10)+71=136`

  `⇔15x-50+71=136`

  `⇔15x=115`

  `⇔x=23/3`

  0
  2020-11-10T06:14:25+00:00

  (3x-10)+71=136

  => 3x-10=65

  => 3x=75

  => x=25

Leave an answer

Browse

Giải phương trình 1 ẩn: x + 2 - 2(x + 1) = -x . Hỏi x = ? ( )