Câu 4 làm theo hằng đẳng thức cho mk nha .

Question

Câu 4 làm theo hằng đẳng thức cho mk nha .
cau-4-lam-theo-hang-dang-thuc-cho-mk-nha

in progress 0
Edana Edana 1 year 2020-11-27T08:37:30+00:00 2 Answers 46 views 0

Answers ( )

  0
  2020-11-27T08:38:31+00:00

  Đáp án:

  Giải thích các bước giải:

  Mik TB trogn hih!!!!

  Hc tốt!!!!!

  cau-4-lam-theo-hang-dang-thuc-cho-mk-nha

  0
  2020-11-27T08:39:00+00:00

  Đáp án:

   

  Giải thích các bước giải:

   câu 3:

  `(3x-2)(9x^2+6x+4)-(3x+2)(9x^2-6x+4)+6`

  `=(3x)^3-2^3-[(3x)^3+2^3]+6`

  `=27x^3-8-27x^3-8+6=-10`

  ⇒ bt ko phụ thuộc vào biến

  câu 4:

  `a) 125^2+75^2+250.75`

  `=125^2+75^2+2.125.75`

  `=(125+75)^2`

  `=200^2=40000`

  `b) 2019(2020+1)(2020^2+1)(2020^4+1)`

  `=(2020-1)(2020+1)(2020^2+1)(2020^4+1)`

  `=(2020^2-1)(2020^2+1)(2020^4+1)`

  `=(2020^4-1)(2020^4+1)`

  `=2020^8-1`

Leave an answer

Browse

Giải phương trình 1 ẩn: x + 2 - 2(x + 1) = -x . Hỏi x = ? ( )