Câu 4;5 đó ak 60đ nhoa hihi

Question

Câu 4;5 đó ak 60đ nhoa hihi
cau-4-5-do-ak-60d-nhoa-hihi

in progress 0
Doris 2 years 2020-11-14T02:58:12+00:00 2 Answers 78 views 0

Answers ( )

  0
  2020-11-14T02:59:14+00:00

  Đáp án:

   

  Giải thích các bước giải:

   Câu 4:

  a) Xét tứ giác `BFEC` có:

  `\hat{BFC}=\hat{BEC}=90^{0}`

  Mà hai đình `\hat{B}` và `\hat{C}` kề nhau cùng nhìn cạnh `BC` dưới 1 góc vuông

  `⇒` Tứ giác `BFEC` nội tiếp

  `⇒` Bốn điểm `B,C,E,F` cùng thuộc 1 đường tròn

  b) Ta có: `\hat{ACD}=90^{0}` (góc nt chắn nửa đường tròn)

  `⇒ DC \bot AC`, mà `\HE\ bot AC`

  `⇒ BH////DC\ (1)`

  Cmtt ta được `CH////BD\ (2)`

  Từ `(1)` và `(2) ⇒` Tứ giác `BHCD` là hình bình hành (có 2 cặp cạnh đối song song)

  c) Có: `M` là tđ của BC

  `⇒` M cũng là tđ của HD (do `BHCD` là hbh)

  Do đó: `AM,HO` là trung tuyến của `ΔAHD ⇒ G` là trọng tâm của `ΔAHD`

  `⇒ \frac{GM}{AM}=\frac{1}{3}`

  Xét `ΔABC` có:

  `M` là tđ BC, `\frac{GM}{AM}=\frac{1}{3}`

  `⇒ G` là trọng tâm của `ΔABC`

  Bài 5:

  Do `a,b,c>0` nên áp dụng BĐT Cô -si, ta có:

  `a+(b+c) \ge 2\sqrt{a(b+c)}`

  `⇔ \sqrt{a}[a+(b+c)] \ge 2a\sqrt{b+c}`

  `⇔ \sqrt{\frac{a}{b+c}} \ge \frac{2a}{a+b+c}`

  Tương tự ta được

  `\sqrt{\frac{b}{c+a}} \ge \frac{2b}{a+b+c};\sqrt{\frac{c}{a+b}} \ge \frac{2c}{a+b+c}`

  Cộng theo vế, ta được:
  `\sqrt{\frac{a}{b+c}}+\sqrt{\frac{b}{c+a}}+\sqrt{\frac{c}{a+b}} \ge 2`

  Dấu “=” của 3 BĐT ko thể đông thời xảy ra vì:

  `a=b+c,b=c+a,c=a+b` nên `a+b+c=0` (trái với GT)

  `⇒ đpcm`

  0
  2020-11-14T03:00:03+00:00

  C5

  cau-4-5-do-ak-60d-nhoa-hihi

Browse

Giải phương trình 1 ẩn: x + 2 - 2(x + 1) = -x . Hỏi x = ? ( )