Câu 3: Nêu thứ tự thực hiện phép tính? Câu 4: Nếu các quy tắc cộng, trừ, nhân, chia phân số? Câu 5: Quy đồng, rút gọn các phân số là gì? Câu 6: Cách đ

Question

Câu 3: Nêu thứ tự thực hiện phép tính?
Câu 4: Nếu các quy tắc cộng, trừ, nhân, chia phân số?
Câu 5: Quy đồng, rút gọn các phân số là gì?
Câu 6: Cách đổi hỗn số, số thập phân, số phần trăm ra phân số và ngược lại?
Các bạn ơi giúp mình với
cau-3-neu-thu-tu-thuc-hien-phep-tinh-cau-4-neu-cac-quy-tac-cong-tru-nhan-chia-phan-so-cau-5-quy

in progress 0
Thanh Hà 10 months 2021-03-23T18:12:43+00:00 3 Answers 54 views 0

Answers ( )

  0
  2021-03-23T18:14:41+00:00

  Câu3. Thứ tự thực hiện các phép tính

  a) Đối với biểu thức không có dấu ngoặc 

  – Nếu chỉ có các phép cộng, trừ hoặc chỉ có các phép nhân, chia, ta thực hiện các phép tính theo thứ tự từ trái sang phải.

  – Nếu có các phép tính cộng, trừ, nhân, chia, nâng lên lũy thừa, ta thực hiện phép tính nâng lên lũy thừa trước, rồi đến phép nhân và phép chia, cuối cùng đến phép cộng và trừ.

  b) Đối với biểu thức có dấu ngoặc: 

  Nếu các biểu thức có các dấu ngoặc: ngoặc tròn (), ngoặc vuông [], ngoặc nhọn {} ta thực hiện theo thứ tự sau:

  () → [] → {}.

  Câu 4

  Phép cộng phân số Cộng hai phân số cùng mẫu Ở tiểu học ta đã biết được cộng hai phân số cùng mẫu ta cộng các tử số và giữ nguyên mẫu số: am+bm=a+bm am+bm=a+bm Cộng hai phân số khác mẫu Nhờ quy đồng mẫu ta có thể đưa hai phân số không cùng mẫu về phép cộng hai phân số cùng mẫu. Quy tắc: Muốn cộng hai phân số không cùng mẫu, ta viết chúng dưới dạng hai phân số có cùng một mẫu rồi cộng các tử số và giữ nguyên mẫu chung.

  Phép trừ phân số Muốn trừ một phân số cho một phân số, ta cộng số bị trừ với số đối của số trừ ab–cd=ab+(−cd) ab–cd=ab+(−cd) Hai số gọi là đối nhau nếu tổng của chúng bằng 0.

  Phép nhân phân số Muốn nhân hai phân số, ta nhân các tử số với nhau và nhân các mẫu với nhau ab.cd=a.cb.d ab.cd=a.cb.d Khi nhân nhiều phân số, ta có thể đổi chỗ hoặc nhóm các phân số lại theo bất cứ cách nào ta muốn.

  Phép chia phân số Muốn chia một phân số hay một số nguyên cho một phân số, ta nhân số bị chia với số nghịch đảo của số chia. ab:cd=ab.dc=a.db.c ab:cd=ab.dc=a.db.c a:cd=a.dc=a.dc(a≠0) a:cd=a.dc=a.dc(a≠0) Hai số gọi là nghịch đảo của nhau nếu tích của chúng bằng một.

  Câu 5

  1. Rút gọn phân số :

  Quy tắc : Muốn rút gọn phân số, ta chia tử và mẫu cho UC(tử số, mẫu số).

  Phân số tối giản là phân số mà tử sốvà mẫu số chỉ có ước chung là 1 và -1.

  2. Quy đồng phân số :

  Quy tắc : chuyển các phân số có cùng mẫu số là BCNN(mẫu số 1, mẫu số 2, …)

  Phương pháp :

  • Tìm bội chung nhỏ nhất của các mẫu.
  • Tìm thừa số phụ của các mẫu.
  • Nhân tử và mẫu cho thừa số phụ tương ứng.

  Câu 6

  Hỗn số

  – Nếu phân số dương lớn hơn 1, ta có thể viết nó dưới dạng hỗn số bằng cách : chia tử cho

  mẫu, thương tìm được là phần nguyên của hỗn số, số dư là tử của phân số kèm theo, còn

  mẫu vẫn là mẫu đã cho.

  – Muốn viết một hỗn số dương dưới dạng một phân số, ta nhân phần số nguyên với mẫu

  rồi cộng với tử, kết quả tìm được là tử của phân số, còn mẫu vẫn là mẫu đã cho.

  Khi viết một phân số âm dưới dạng hỗn số, ta chỉ cần viết số đối của nó dưới dạng hỗn

  số rồi đặt dấu trước kết quả nhận được. Cũng vậy, khi viết một hỗn số âm dưới dạng

  phân số, ta chỉ cần viết số đối của nó dưới dạng phân số rồi đặt dấu “-” trước kết quả

  nhận được.

  2. Số thập phân :

  Phân số thập phân là phân số mà mẫu là lũy thừa của 10.

  Số thập phân gồm hai phần :

  • Phần số nguyên viết bên trái dấu phẩy ;
  • Phần thập phân viết bên phải dấu phẩy.

  Số chữ số của phần thập phân đúng bằng số chữ số 0 ở mẫu của phân số thập phân.

  3.Phần trăm :

  Những phân số có mẫu là 100 còn được viết dưới dạng phần trăm với kí hiệu %.

  Ví dụ: 3/100 = 3%.

  0
  2021-03-23T18:14:43+00:00

  Đáp án:

   câu 3

  nhân chia trước cộng trừ sau nếu có ngoặc thì tính trong ngoặc trước

  câu 4

  đối vs cộng trừ nếu cùng mẫu thi cộng trử tử giữ nguyên mẫu nếu khác mẫu thì quy đồng 

  nhân tử vs tử mẫu vs mẫu

  chiha là nhân vs phân số đảo ngược

  câu 5

  Giải thích các bước giải:

   

  0
  2021-03-23T18:14:52+00:00

  Để tìm câu trả lời chính xác các em hãy tham khảo nhân chia trước cộng trừ sau các nguồn hoc24.vn, lazi.vn, hoidap247.com để thầy cô và các chuyên gia hỗ trợ các em nhé!

Leave an answer

Browse

Giải phương trình 1 ẩn: x + 2 - 2(x + 1) = -x . Hỏi x = ? ( )