Câu 22 làm sao vậy mn

Question

Câu 22 làm sao vậy mn
cau-22-lam-sao-vay-mn

in progress 0
Calantha 9 months 2020-11-02T15:38:06+00:00 1 Answers 55 views 0

Answers ( )

  0
  2020-11-02T15:39:11+00:00

  Đáp án:

   A

  Giải thích các bước giải:

  \(\begin{array}{l}
  Đặt:{x^2} = t\left( {t \ge 0} \right)\\
  Pt \to y = {t^2} – 2mt + m + 2
  \end{array}\)

  Do đồ thị cắt Ox tại 4 điểm phân biệt

  ⇔ Phương trình \(y = {t^2} – 2mt + m + 2 = 0\) có 2 nghiệm phân biệt dương

  \(\begin{array}{l}
   \to \left\{ \begin{array}{l}
  {m^2} – m – 2 > 0\\
  m > 0\\
  m + 2 > 0
  \end{array} \right.\\
   \to \left\{ \begin{array}{l}
  \left( {m – 2} \right)\left( {m + 1} \right) > 0\\
  m > 0
  \end{array} \right.\\
   \to \left\{ \begin{array}{l}
  \left[ \begin{array}{l}
  m > 2\\
  m <  – 1
  \end{array} \right.\\
  m > 0
  \end{array} \right.\\
   \to m > 2
  \end{array}\)

  ⇒A

Leave an answer

Browse

Giải phương trình 1 ẩn: x + 2 - 2(x + 1) = -x . Hỏi x = ? ( )