Câu 2. Trong các câu sau câu nào là câu ghép em hãy gạch dưới: a. Nếu mưa, chúng tôi sẽ ở lại nhà và không đi nữa. b. Hôm qua, trời mưa to nên nước sô

Question

Câu 2. Trong các câu sau câu nào là câu ghép em hãy gạch dưới:
a. Nếu mưa, chúng tôi sẽ ở lại nhà và không đi nữa.
b. Hôm qua, trời mưa to nên nước sông dâng cao.
c. Vàng cũng quý vì nó rất đắt và hiếm.
d. Vừa đi làm mà anh ấy đã mua được một chiếc xe máy.

in progress 0
Thành Đạt 7 months 2021-06-26T11:54:15+00:00 2 Answers 1 views 0

Answers ( )

  0
  2021-06-26T11:55:22+00:00

  Đáp án:

   

  Giải thích các bước giải:

  Câu 2. Trong các câu sau câu nào là câu ghép em hãy gạch dưới:

  a. Nếu mưa, chúng tôi sẽ ở lại nhà và không đi nữa.

  b. Hôm qua, trời mưa to nên nước sông dâng cao.

  c. Vàng cũng quý vì nó rất đắt và hiếm.

  d. Vừa đi làm mà anh ấy đã mua được một chiếc xe máy.

  Vàng /cũng quý/ vì /nó /rất đắt và hiếm.

  CN1        VN2    QHT  CN1   VN2

  0
  2021-06-26T11:55:45+00:00

  Đáp án:

   c. Vàng cũng quý vì nó rất đắt và hiếm.

Leave an answer

Browse

Giải phương trình 1 ẩn: x + 2 - 2(x + 1) = -x . Hỏi x = ? ( )