Câu 2 : So sánh sắc thái cầu khiến trong các câu sau. Từ đó, em rút ra được lưu ý gì khi sử dụng câu cầu khiến? a. Các bạn phải ôn bài thật kĩ để ngà

Question

Câu 2 : So sánh sắc thái cầu khiến trong các câu sau. Từ đó, em rút ra được lưu ý gì khi sử dụng câu cầu khiến?
a. Các bạn phải ôn bài thật kĩ để ngày mai làm bài kiểm tra cho tốt.
b. Các bạn hãy cố gắng ôn bài thật kĩ để ngày mai làm bài kiểm tra cho tốt nhé.

in progress 0
Thái Dương 1 year 2021-07-07T23:37:43+00:00 2 Answers 6 views 0

Answers ( )

  0
  2021-07-07T23:38:58+00:00

  $a$)Các bạn phải ôn bài thật kĩ để ngày mai làm bài kiểm tra cho tốt.

  => Từ ” phải  ” mang sắc thái : bắt buộc , lời đề nghị $(1)$

  $b$) Các bạn hãy cố gắng ôn bài thật kĩ để ngày mai làm bài kiểm tra cho tốt nhé.

  => Từ ” hãy ” mang sắc thái : không bắt buộc , lời khuyên răng $(2)$

  Từ $(1)$ và $(2)$ : 

  +  Chỉ một từ ngữ nhỏ có  thể làm thay đổi sắc thái cũng như nghĩa của câu 

  + Trong câu cầu khiến chúng ta phải cẩn thận trong việc sử dụng từ ngữ vì mỗi từ ngữ sẽ có một sắc thái khác nhau 

  + trong giao tiếp cần phải dùng từ ngữ cẩn thận 

  @@Khang Minhọc tốt nhé ! 

  0
  2021-07-07T23:39:23+00:00

  a.Từ “Phải” để bắt buộc , yêu cầu học bài mai thi
  b. Từ “Hãy” để khuyên bảo
  Kết luận
  Chỉ một từ ngữ nhỏ có thể thay đổi sắc thái câu
  Trong giao tiếp cần phải dùng từ ngữ cẩn thận

Leave an answer

Browse

Giải phương trình 1 ẩn: x + 2 - 2(x + 1) = -x . Hỏi x = ? ( )