Câu 2: Nêu khái niệm câu rút gọn ? Gạch chân các câu rút gọn, cho biết chúng bị rút gọn thành phần nào? Khôi phục lại câu rút gọn đó thành câu đầy đủ

Question

Câu 2: Nêu khái niệm câu rút gọn ? Gạch chân các câu rút gọn, cho biết chúng bị rút gọn thành phần nào? Khôi phục lại câu rút gọn đó thành câu đầy đủ cụm C-V ?
a. Con chó tưởng chủ mắng, vẫy đuôi mừng để lấy lòng chủ. Lão Hạc nạt to hơn nữa:
– Mừng à? Vẫy đuôi à? Vẫy đuôi thì cũng giết! Cho cậu chết!
b. Phượng xui ta nhớ cái gì đâu. Nhớ người sắp xa, còn đứng trước mặt… nhớ một trưa hè gà gáy khan… nhớ một thành xưa son uể oải…
c. Cái Mi về một mình. Bóng nó cứ ngụp dần trên cánh đồng xa tít tắp đang gặt nham nhở. Tôi cầm liềm. Quơ một vòng sát chân rạ. Giật mạnh. Bước sang trái. Quơ liềm. Giật mạnh. Lại bước sang trái. Lại quơ liềm. Lại giật mạnh. Cứ thế mãi. Đất trên mặt ruộng ẩm ướt.”
* giúp mik với ạ.

in progress 0
Thái Dương 2 months 2021-07-10T03:39:58+00:00 2 Answers 2 views 0

Answers ( )

  0
  2021-07-10T03:41:52+00:00

  Khái niệm câu rút gọn là Câu rút gọn là khi nói hoặc viết, có thể lược bỏ một số thành phần của câu, tạo thành câu rút gọn. Các thành phần có thể lược bỏ như chủ ngữ, vị ngữ, hoặc cả chủ ngữ và vị ngữ,… Tuỳ theo hoàn cảnh, mục đích nói của câu mà ta có thể lược bỏ những thành phần phù hợp.

  a) câu rút gọn Mừng à? Vẫy đuôi à ( Rút gọn chủ ngữ)

  -> Cậu mừng à? Cậu vẫy đuôi à? 

  b) Câu rút gọn nhớ người sắp đi xa còn đứng trước mặt… nhớ một buổi trưa hè gà gáy khan..nhớ một thành xưa son uể oải.(rút gọn chủ ngữ)

  -> phượng nhớ người sắp đi xa còn đứng trước mặt… phượng nhớ một buổi trưa hè gà gáy khan…phượng nhớ một thành xưa son uể oải

  C) Câu rút gọn: Quơ một vòng sát chân rạ. Giật mạnh. Bước sang trái. Quơ liềm. Giật mạnh. Lại bước sang trái. Lại quơ liềm. Lại giật mạnh. ( Rút gọn chủ ngữ)

  -> Cái Mị về một mình. Bóng nó cứ ngụp dần trên cánh đồng xa tít tắp đang gặt nham nhở. Tôi cầm liềm. Quơ một vòng sát chân rạ. Giật mạnh. Bước sang trái. Quơ liềm. Giật mạnh. Lại bước sang trái. Lại quơ liềm. Lại giật mạnh. Cứ thế mãi. Đất trên mặt ruộng ẩm ướt.

  0
  2021-07-10T03:41:52+00:00

  – Khi nói hoặc viết, có thể lược bỏ một số thành phần của câu  (lược bỏ CN, lược bỏ VN hoặc cả CN và VN) để tạo thành câu rút gọn.  Tuỳ theo hoàn cảnh, mục đích nói của câu mà ta có thể lược bỏ những thành phần phù hợp.

  a) Câu rút gọn: “Mừng à? Vẫy đuôi à? Vẫy đuôi thì cũng giết!”

  => Lược bỏ CN.

  => Khôi phục: “Mày”

  b) Câu rút gọn: “Nhớ người sắp xa, còn đứng trước mặt… nhớ một trưa hè gà gáy khan… nhớ một thành xưa son uể oải…”

  => Lược bỏ cả CN và VN.

  => Khôi phục: “Phượng xui ta”

  c) Câu rút gọn: “Quơ một vòng sát chân rạ. Giật mạnh. Bước sang trái. Quơ liềm. Giật mạnh. Lại bước sang trái. Lại quơ liềm. Lại giật mạnh. Cứ thế mãi.”

  => Lược bỏ CN.

  => Khôi phục: “Tôi”

Leave an answer

Browse

Giải phương trình 1 ẩn: x + 2 - 2(x + 1) = -x . Hỏi x = ? ( )