câu 2: dù giáp mặt cùng biển rộng cửa sông chẳng rứt cội nguồn lá xanh mỗi lần trôi xuống bỗng nhớ

Question

câu 2:
dù giáp mặt cùng biển rộng
cửa sông chẳng rứt cội nguồn
lá xanh mỗi lần trôi xuống
bỗng nhớ một vùng núi non.
a, qua đoạn thơ, em thấy cửa sông có những tình cảm, cảm xúc nào? tình cảm ấy có gì đáng quý và đáng chân trọng ?
mình ít điểm nha

in progress 0
Thiên Ân 1 month 2021-08-13T19:44:45+00:00 1 Answers 1 views 0

Answers ( )

    0
    2021-08-13T19:46:26+00:00

    Qua đoạn thơ,em thấy cửa sông có những tình cảm thiêng liêng và cao quý đối với cội nguồn của mình.Tình cảm ấy gắn bó với cửa sông từ rất nhiều năm,gắn bó với thời gian mà cửa sống bắt đầu có.Tình cảm ấy đáng được trân trọng,mặc dù cửa sông là sự vật không biết nói nhưng thứ tình cảm của nó ai cũng có thể cảm nhận và trân trọng nó sau khi đọc qua bài thơ này.

Leave an answer

Browse

Giải phương trình 1 ẩn: x + 2 - 2(x + 1) = -x . Hỏi x = ? ( )