Câu 2. (3đ)Cho mạch điện như hình vẽ, trong đó R1 = 16 ôm, R2 = 10ôm, R3 = 40ôm, UAB = 6V luôn không đổi. Bỏ qua điện trở của ampe kế va

Question

Câu 2. (3đ)Cho mạch điện như hình vẽ, trong đó R1 = 16 ôm,
R2 = 10ôm, R3 = 40ôm, UAB = 6V luôn không đổi. Bỏ qua
điện trở của ampe kế và các dây nối.
a) Tính điện trở tương đương của đoạn mạch AB.
b) Tìm số chỉ của ampe kế và công của dòng điện sản ra ở toàn đoạn mạch trong thời gian 5 phút.
Câu3.(3đ) Một dây dẫn làm bằng vônfam có rô = 5,5. 10-8 ôm.m, tiết diện S = 0,785 mm2 và chiều dài là
l = 40m, đặt dưới hiệu điện thế U = 24V.
a) Tính điện trở của dây.
b) Tính nhiệt lượng toả ra trên dây trong thời gian 20 phút theo đơn vị jun và calo.

cau-2-3d-cho-mach-dien-nhu-hinh-ve-trong-do-r1-16-om-r2-10om-r3-40om-uab-6v-luon-khong-doi-bo-qu

in progress 0
Euphemia 1 year 2020-11-15T08:08:35+00:00 2 Answers 70 views 0

Answers ( )

  0
  2020-11-15T08:10:30+00:00

  Đáp án:

  \(\begin{array}{l}
  2.\\
  a.\\
  R = 24\Omega \\
  b.\\
  {I_A} = 0,25A\\
  A = 450J\\
  3.\\
  a.\\
  R = 2,8\Omega \\
  b.\\
  Q = 58974,9cal
  \end{array}\)

  Giải thích các bước giải:

  \(\begin{array}{l}
  2.\\
  a.\\
  {R_{23}} = \frac{{{R_2}.{R_3}}}{{{R_2} + {R_2}}} = \frac{{10.40}}{{10 + 40}} = 8\Omega \\
  R = {R_1} + {R_{23}} = 16 + 8 = 24\Omega \\
  b.\\
  {I_A} = I = \frac{U}{R} = \frac{6}{{24}} = 0,25A\\
  A = R{I^2}t = 24.0,{25^2}.5.60 = 450J\\
  3.\\
  a.\\
  R = p\frac{l}{s} = 5,{5.10^{ – 8}}\frac{{40}}{{0,{{785.10}^{ – 6}}}} = 2,8\Omega \\
  b.\\
  Q = Pt = \frac{{{U^2}}}{R}.t = \frac{{{{24}^2}}}{{2,8}}.20.60 = 246857,143J = 58974,9cal
  \end{array}\)

  0
  2020-11-15T08:10:42+00:00

  Để tìm câu trả lời chính xác các em hãy tham khảo 1 calo bằng bao nhiêu jun các nguồn hoc24.vn, lazi.vn, hoidap247.com để thầy cô và các chuyên gia hỗ trợ các em nhé!

Leave an answer

Browse

Giải phương trình 1 ẩn: x + 2 - 2(x + 1) = -x . Hỏi x = ? ( )