Câu 2. (3,0 điểm) Đọc đoạn thơ sau và trả lời câu hỏi: Mặt trời xuống biển như hòn lửa. Sóng đã cài then, đêm sập cửa. Đoàn thuyền đánh cá lại ra khơi

Question

Câu 2. (3,0 điểm) Đọc đoạn thơ sau và trả lời câu hỏi:
Mặt trời xuống biển như hòn lửa.
Sóng đã cài then, đêm sập cửa.
Đoàn thuyền đánh cá lại ra khơi,
Câu hát căng buồm cùng gió khơi.
(Trích Ngữ văn 9, Tập một, NXB Giáo dục Việt Nam, 2016, tr.139)
a) Đoạn thơ trên được trích trong văn bản nào? Tác giả là ai?
b) Xác định các phương thức biểu đạt được sử dụng trong đoạn thơ.
Giups tớ với mn ơi

in progress 0
Kim Cúc 1 week 2021-07-22T06:46:13+00:00 2 Answers 1 views 0

Answers ( )

  0
  2021-07-22T06:47:15+00:00

  a) Đoạn thơ trên trchs trong văn bản ”Đoàn thuyền đánh cá”. Tác giả là Huy Cận

  b) PTBĐ: biểu cảm

  0
  2021-07-22T06:47:20+00:00

  câua) Đoạn thơ trên được trích trong văn bản đoàn thuyền đánh cá.Tác giả của bài trên là Huy Cận

  câub) phương thức biểu đạt sử dụng trong đoạn thơ là :biểu cảm

  Chúc bạn học tốt

Leave an answer

Browse

Giải phương trình 1 ẩn: x + 2 - 2(x + 1) = -x . Hỏi x = ? ( )