Câu 13. Trong các đề sau, đề nào “không” thuộc đề nghị luận về một sự việc hiện tượng ? * A. Suy nghĩ về tấm gương của một học sinh nghèo vượt khó. B

Question

Câu 13. Trong các đề sau, đề nào “không” thuộc đề nghị luận về một sự việc hiện tượng ? *
A. Suy nghĩ về tấm gương của một học sinh nghèo vượt khó.
B. Suy nghĩ về những con người không chịu thua số phận.
C. Suy nghĩ về câu ca dao “Nhiễu điều … cùng”.
D.Suy nghĩ của em về “bệnh ngôi sao” của một số nhân vật nổi tiếng hiện nay

in progress 0
Thiên Di 6 months 2021-07-13T18:32:38+00:00 1 Answers 5 views 0

Answers ( )

    0
    2021-07-13T18:34:02+00:00

    Đáp án:C

    Vì đó là không văn nghị luận về hiện tượng.

    Xin hay nhất ạ.

Leave an answer

Browse

Giải phương trình 1 ẩn: x + 2 - 2(x + 1) = -x . Hỏi x = ? ( )