Câu 11: Trong Pascal, khai báo nào sau đây là sai? A. Var K:Byte; B. Var K:Real; C. Var K:Word; D. Var K:Read; Câu 12: Một số tên được NNLT quy định v

Question

Câu 11: Trong Pascal, khai báo nào sau đây là sai?
A. Var K:Byte; B. Var K:Real; C. Var K:Word; D. Var K:Read;
Câu 12: Một số tên được NNLT quy định với ý nghĩa riêng xác định, người lập trình không được dùng với ý nghĩa khác. Những tên này được gọi là tên …?
A. Tên tự đặt B. Tên dành riêng C. Đáp án khác D. Tên Chuẩn
Câu 13: Trong Turbo pascal, tên nào sau đây đặt đúng quy định?
A. Lop B. Lop B C. Lop_B D. Lop- B
Câu 14: Câu nào sau đây là khai báo tên chương trình trong Pascal?
A. Uses Vidu; B. Const Vidu; C. Var Vidu; D. Program Vidu;
Câu 15: Một chương trình viết bằng ngôn ngữ lập trình (NNLT) bậc cao thường gồm mấy phần?
A. 3 B. 2 C. 1 D. 4
Câu 16: Ta sử dụng lệnh gì để xuất thông tin ra màn hình?
A. Writeln B. Realn C. Readln D. Writedln
Câu 17: Khai báo nào sau đây là đúng
A. Var K:Byte, B. Var H=Byte; C. Var H;Byte; D. Var H:Byte;
Câu 18: Kiểu dữ liệu nào sau đây dùng để khai báo các đại lượng nhận giá trị thực?
A. Real B. Word C. byte D. Read
Câu 19: Phép toán Not thuộc vào loại phép toán gì?
A. Số học B. Logic C. Quan hệ D. So sánh
Câu 20: Biến P nhận giá trị nguyên từ 100 đến 200, ta khai báo P thuộc kiểu dữ liệu gì thì tối ưu nhất?
A. Real B. Byte C. Word D. Integer

in progress 0
Linh Đan 2 years 2020-10-18T11:12:11+00:00 2 Answers 142 views 0

Answers ( )

  0
  2020-10-18T11:14:09+00:00

  1. D

  2. B

  3. C

  4. D

  5. B

  6. A

  7. D

  8. A

  9. B

  10. B

  0
  2020-10-18T11:14:17+00:00

  Để tìm câu trả lời chính xác các em hãy tham khảo tai turbo pascal lop 11 các nguồn hoc24.vn, lazi.vn, hoidap247.com để thầy cô và các chuyên gia hỗ trợ các em nhé!

Leave an answer

Browse

Giải phương trình 1 ẩn: x + 2 - 2(x + 1) = -x . Hỏi x = ? ( )