câu 106896 Một con ℓắc ℓò xo có K = 1 N/cm, treo vật có khối ℓượng 1000g, kích thích cho vật dao động với biên độ 10căn2 cm. Tìm tỉ ℓệ thời gian ℓò xo

Question

câu 106896 Một con ℓắc ℓò xo có K = 1 N/cm, treo vật có khối ℓượng 1000g, kích thích cho vật dao động với biên độ 10căn2 cm. Tìm tỉ ℓệ thời gian ℓò xo bị nén và bị giãn trong một chu kỳ?

in progress 0
Thu Thủy 2 years 2020-10-18T10:55:32+00:00 2 Answers 112 views 0

Answers ( )

  0
  2020-10-18T10:57:32+00:00

  Đáp án:

  $\frac{1}{3}$

  Giải thích các bước giải:

  li độ VT lò xo không biến dạng: 

  $x =  – \Delta l =  – \frac{{mg}}{k} =  – \frac{{1.10}}{1} =  – 10cm = \frac{{ – A\sqrt 2 }}{2}$

  trong 1 chu kỳ, thời gian lò xo nén ứng với góc quay 

  $\begin{array}{l}
  \varphi  = \frac{\pi }{2} \Rightarrow {t_n} = \frac{\varphi }{{2\pi }}T = \frac{T}{4}\\
  {t_g} = T – {t_n} = \frac{3}{4}T\\
  \frac{{{t_n}}}{{{t_g}}} = \frac{1}{3}
  \end{array}$

  cau-106896-mot-con-ℓac-ℓo-o-co-k-1-n-cm-treo-vat-co-khoi-ℓuong-1000g-kich-thich-cho-vat-dao-dong

  0
  2020-10-18T10:57:35+00:00

  Để tìm câu trả lời chính xác các em hãy tham khảo k*1 các nguồn hoc24.vn, lazi.vn, hoidap247.com để thầy cô và các chuyên gia hỗ trợ các em nhé!

Leave an answer

Browse

Giải phương trình 1 ẩn: x + 2 - 2(x + 1) = -x . Hỏi x = ? ( )