Câu 10 :Trong bộ truyền chuyển động đai, bánh đai dẫn có đường kính 5 cm, tốc độ quay là 600 vòng/ phút, bánh bị dẫn có đường kính 25 mm. Tính tỉ số t

Question

Câu 10 :Trong bộ truyền chuyển động đai, bánh đai dẫn có đường kính 5 cm,
tốc độ quay là 600 vòng/ phút, bánh bị dẫn có đường kính 25 mm.
Tính tỉ số truyền i ?
A. 5
B. 2
C. 0,5
D. 120
Câu 11: Trong bộ truyền chuyển động đai, bánh đai dẫn có đường kính 50 mm,
tốc độ quay là 150 vòng/ phút, bánh bị dẫn có đường kính 25 mm.
Cho biết bánh nào quay nhanh hơn và nhanh hơn bao nhiêu lần?
A. Bánh dẫn quay nhanh hơn 2 lần
B. Bánh dẫn quay nhanh hơn 3 lần
C. Bánh bị dẫn quay nhanh hơn 2 lần
D. Bánh bị dẫn quay nhanh hơn 3 lần
Câu 12: Trong bộ truyền chuyển động đai, bánh đai dẫn có đường kính 50 mm,
tốc độ quay là 200 vòng/ phút, bánh bị dẫn có đường kính 25 mm.
Hãnh tính tốc độ quay bánh bị dẫn?
A. 100 vòng / phút
B. 200 vòng/phút
C. 400 vòng/ phút
D. 50 vòng/ phút
Câu 13: Ưu điểm của truyền động đai ( thuộc loại truyền động ma sát)
A. Tỉ số truyền có thể thay đổi C. Cấu tạo đơn giản; gây ra tiếng ồn
B. Cấu tạo đơn giản; làm việc êm;
có thể truyền chuyển động giữa các
trục ở xa nhau.
D. Tạo ra sự trượt giữa dây đai với các
bánh.
Câu 14: Bộ truyền động xích dùng để:
A. Truyền chuyển động quay giữa các trục xa nhau,có tỉ số truyền không xác định.
B. Truyền chuyển động quay giữa các trục vuông góc,có tỉ số truyền xác định.
C. Truyền chuyển động quay giữa các trục song song ,có tỉ số truyền không xác
định.
D. Truyền chuyển động quay giữa các trục đặt xa nhau,có tỉ số truyền xác định.

in progress 0
Eirian 7 months 2021-02-02T09:47:26+00:00 3 Answers 36 views 0

Answers ( )

  0
  2021-02-02T09:49:21+00:00

  10,b

  11,c 

  12,d

  13,b

  14,b

  0
  2021-02-02T09:49:23+00:00

  10,b

  11,c 

  12,d

  13,a           14,b

  0
  2021-02-02T09:49:30+00:00

  Để tìm câu trả lời chính xác các em hãy tham khảo truyền động đai các nguồn hoc24.vn, lazi.vn, hoidap247.com để thầy cô và các chuyên gia hỗ trợ các em nhé!

Leave an answer

Browse

Giải phương trình 1 ẩn: x + 2 - 2(x + 1) = -x . Hỏi x = ? ( )