câu 1:với a,b là các số tự nhiên, chứng minh rằng nếu 10a+b chia hết cho 13 thì a+4b chia hết cho 13 câu 2: tìm số tự nhiên n để (n+8) :(n+3) câu 3: c

Question

câu 1:với a,b là các số tự nhiên, chứng minh rằng nếu 10a+b chia hết cho 13 thì a+4b chia hết cho 13
câu 2: tìm số tự nhiên n để (n+8) :(n+3)
câu 3: chứng minh rằng tổng B=5+5^3+5^5+….+5^201 +5^203 chia hết cho 31
giúp mình nhé các bạn

in progress 0
RI SƠ 1 year 2020-10-22T15:27:28+00:00 1 Answers 117 views 0

Answers ( )

    0
    2020-10-22T15:29:11+00:00

    =))

    cau-1-voi-a-b-la-cac-so-tu-nhien-chung-minh-rang-neu-10a-b-chia-het-cho-13-thi-a-4b-chia-het-cho

Leave an answer

Browse

Giải phương trình 1 ẩn: x + 2 - 2(x + 1) = -x . Hỏi x = ? ( )