Câu 1: Trường hợp nào sau đây đã vi phạm quyền sống còn của trẻ em? A. Không cho trẻ em bày tỏ ý kiến; B. Không cho trẻ em học tập; C. Không cho trẻ e

Question

Câu 1: Trường hợp nào sau đây đã vi phạm quyền sống còn của trẻ em?
A. Không cho trẻ em bày tỏ ý kiến;
B. Không cho trẻ em học tập;
C. Không cho trẻ em ăn uống;
D. Không cho trẻ em vui chơi.
Câu 2: Trường hợp nào sau đây vi phạm quyền được bảo vệ của trẻ em?
A. Cấm các em vui chơi giải trí;
B. Đánh đập ngược đãi trẻ em;
C. Cho trẻ em đi học;
D. Yêu thương chăm sóc trẻ.;
Câu 3: Nối phương án thích hợp
Hành vi
Quyền
A. Cho trẻ đi tiêm chủng để bảo vệ sức khỏe
1. Phát triển
B. Cho trẻ tham gia các hoạt động văn hóa văn nghệ
2. Bảo vệ
Câu 4:Trường hợp nào sau đây tôn trọng quyền tham gia của trẻ?
A. Cho trẻ ăn uống đầy đủ;
B. Cho trẻ tham gia các hoạt động thể dục thể thao;
C. Khuyến khích trẻ tham gia vào các hoạt động xã hội;
D. Lắng nghe và ghi nhận ý kiến của trẻ.
Câu 5: Công ước Liên hợp quốc quy định trẻ em có bao nhiêu nhóm quyền?
1 B. 2 C. 3 D. 4
Câu 6: Hành vi tạo điều kiện cho các em được học tập đã thực hiện nhóm quyền nào?
A. Quyền sống còn; B. Quyền phát triền;
C. Quyền bảo vệ ; D. Quyền tham gia;
Câu 7: “Không ai được đánh đập ngược đãi trẻ em” thể hiện quyền phát triển của trẻ em là đúng hay sai?
Đúng B. Sai
Câu 8: Việc làm nào sau đây vi phạm quyền trẻ em?
A. Cho trẻ em vui tết Trung thu;
B. Miễn giảm học phí cho học sinh nghèo;
C. Bắt trẻ em làm việc quá sức;
D. Tuyên dương những học sinh có thành tích tốt trong học tập.
Câu 9: “Không được bắt trẻ em làm việc quá sức” thể hiện nhóm quyền nào của trẻ?
A. Quyền sống còn; B. Quyền phát triền;
C. Quyền bảo vệ ; D. Quyền tham gia.
Câu 10: Hành vi bắt các em bỏ học để đi làm vi phạm quyền nào của trẻ?
A. Quyền sống còn; B. Quyền phát triển;
C. Quyền bảo vệ ; D. Quyền tham gia.
Câu 11: Công ước Liện hợp quốc về quyền trẻ em ra đời năm nào?
A. 1979 B. 1989
C. 1998 D. 1999
Câu 12: Điền vào chỗ trống:
Công ước liên hợp quốc quy định trẻ em có các quyền………………………………………………………
Câu 13: Tại trường học em được tham gia các hoạt động thể dục thể thao, văn hóa văn nghệ chào mừng các ngày kỉ niệm: 20/11, 26/3, 8/3. Các hoạt động đó nói đến nhóm quyền nào ?
A. Nhóm quyền phát triển; B. Nhóm quyền sống còn;
C. Nhóm quyền bảo vệ; D. Nhóm quyền tham gia.
Câu 14: Trẻ em khi sinh ra được tiêm vacxin viêm gan B miễn phí nói đến nhóm quyền nào?
A. Nhóm quyền bảo vệ; B. Nhóm quyền sống còn;
C. Nhóm quyền phát triển; D. Nhóm quyền tham gia.
Câu 15: Người sử dụng lao động thuê học sinh dưới 12 tuổi để làm bốc vác hàng hóa. Người sử dụng lao động vi phạm nhóm quyền nào?
A. Nhóm quyền phát triển; B. Nhóm quyền sống còn;
C. Nhóm quyền bảo vệ; D. Nhóm quyền tham gia.

in progress 0
Kiệt Gia 1 year 2020-10-31T13:52:03+00:00 3 Answers 143 views 0

Answers ( )

  0
  2020-10-31T13:53:56+00:00

  Câu 1.A
  Câu 2.B
  Câu 3. 1-B  / 2-A
  Câu 4.D
  Câu 5.D
  Câu 6.B
  Câu 7.A
  Câu 8.C
  Câu 9.A
  Câu 10.B
  Câu 11.B
  Câu 12 .
  Không phân biệt đối xử
  Lợi ích tốt nhất của trẻ
  Quyền tồn tại và phát triển cuộc sống
  Quyền được lắng nghe              
  Câu 13.D
  Câu 14 .A
  Câu 15.A

  0
  2020-10-31T13:54:03+00:00

  C1. C. Không cho trẻ em ăn uống;

  C2. B. Đánh đập ngược đãi trẻ em;

  C3. A-2, B-1

  C4. D. Lắng nghe và ghi nhận ý kiến của trẻ.

  C5. D. 4

  C6. B. Quyền phát triền;

  C7. B. Sai

  C8. C. Bắt trẻ em làm việc quá sức;

  C9. C. Quyền bảo vệ

  C10. B. Quyền phát triển;

  C11. B. 1989

  C12. quyền sống còn, quyền bảo vệ, quyền tham gia, quyền phát triển

  C13. A. Nhóm quyền phát triển;

  C14. B. Nhóm quyền sống còn;

  C15. A. Nhóm quyền phát triển;

  0
  2020-10-31T13:54:07+00:00

  Để tìm câu trả lời chính xác các em hãy tham khảo quyền được sống các nguồn hoc24.vn, lazi.vn, hoidap247.com để thầy cô và các chuyên gia hỗ trợ các em nhé!

Leave an answer

Browse

Giải phương trình 1 ẩn: x + 2 - 2(x + 1) = -x . Hỏi x = ? ( )