Câu 1. : Trong PowerPoint, để tạo chữ nghệ thuật, ta chọn: A. Home -> Insert WordArt. B. Insert -> WordArt. C. Insert ->Picture ->WordArt. D. Format

Question

Câu 1. : Trong PowerPoint, để tạo chữ nghệ thuật, ta chọn:
A. Home -> Insert WordArt. B. Insert -> WordArt.
C. Insert ->Picture ->WordArt. D. Format -> WordArt.
Câu 2: : Trong PowerPoint, để thay đổi kiểu dáng cho WordArt, ta chọn:
A. Chọn WordArt -> Nháy nút WordArt Shape trên thanh công cụ
B. Chọn WordArt -> Chọn Format -> Text Effect  Transform
C. Chọn WordArt -> Chọn Format -> Shape Effect  Transform
D. Không thay đổi được
Câu 3: Trong Power Point 2010, muốn chèn phim vào bày trình chiếu, bạn sử dụng lựa
chọn nào sau:

a) Insert – Video
b) View – Video
c) Home – Video
d) Tools – Video

Câu 4 : Trong PowerPoint, để chèn âm thanh vào trang trình chiếu, trong thẻ Insert, bạn sử dụng lựa chọn nào?

a) Video
b) Object
c) Audio
d) Action

Câu 5: Trong PowerPoint, để vẽ những hình đơn giản có sẵn trong Microsoft Word 2010, ta thực hiện:
A. Insert -> AutoShape B. Insert -> Shapes
C. Home ->AutoShape D. Insert ->Picture-> Shapes
Câu 6: Trong PowerPoint, khi cần nhóm các hình vẽ thành một hình, ta thực hiện:
A. Chọn các hình vẽ cần nhóm -> Format -> nhóm Arrange, chọn Group
B. Chọn các hình vẽ cần nhóm -> Format -> nhóm Arrange, chọn UnGroup
C. Chọn các hình vẽ cần nhóm -> Insert -> nhóm Arrange, chọn Group
D. Cả a, b đều sai.
Câu 7: Trong PowerPoint, để tạo một bảng (Table) ta dùng lệnh:
A. Table -> Insert -> Table B. Insert ->Table
C. Home -> Insert ->Table D. Insert -> Insert -> Table
Câu 8: Trong PowerPoint, để chèn một hình ảnh vào trong văn bản ta chọn:
A. Home -> Picture B. Insert -> Picture (Clip Art)
C. Insert -> Object D. Insert -> Photo
Câu 9: Trong PowerPoint, sau khi chèn hình, để thay đổi vị trí tương đối của hình so với văn bản ta chọn:
A. Format -> Picture B. View -> picture
C. Format -> Wrap Text D. Format -> Text Wrapping
Câu 10: Trong PowerPoint, Con trỏ đang trong bảng, nhấn phím Tab:
A. Di chuyển con trỏ đến ô kế B. Sẽ nhảy ra khỏi bảng
C. Quay về ô đầu tiên của bảng D. Quay về ô đầu tiên của hàng

in progress 0
Nguyệt Ánh 9 months 2021-04-09T23:07:24+00:00 3 Answers 10 views 0

Answers ( )

  0
  2021-04-09T23:09:16+00:00

  câu 1

  1b

  2d

  3a

  4b

  0
  2021-04-09T23:09:20+00:00

  1.b,2.c.3d,4.a,5c,6.c,7d,8.c,9.a

  0
  2021-04-09T23:09:29+00:00

  Để tìm câu trả lời chính xác các em hãy tham khảo cách tạo chữ nghệ thuật trong powerpoint 2010 các nguồn hoc24.vn, lazi.vn, hoidap247.com để thầy cô và các chuyên gia hỗ trợ các em nhé!

Leave an answer

Browse

Giải phương trình 1 ẩn: x + 2 - 2(x + 1) = -x . Hỏi x = ? ( )