Câu 1: Trình bày hiểu biết của mình về tác giả, tác phẩm chuyện người con gái Nam Xương (vẽ sơ đồ tư duy). Câu 2: Viết đoạn văn khoảng 15 câu nêu cảm

Question

Câu 1: Trình bày hiểu biết của mình về tác giả, tác phẩm chuyện người con gái Nam Xương (vẽ sơ đồ tư duy).
Câu 2: Viết đoạn văn khoảng 15 câu nêu cảm nhận của mình về nhân vật Vũ Nương. Trong đoạn văn có sử dụng 1 câu ghép (gạch chân, chỉ rõ đoạn văn viết theo phương thức lập luận nào? Ghi lại câu chủ đề).
cau-1-trinh-bay-hieu-biet-cua-minh-ve-tac-gia-tac-pham-chuyen-nguoi-con-gai-nam-uong-ve-so-do-tu

in progress 0
Khải Quang 3 weeks 2021-08-23T23:50:00+00:00 1 Answers 0 views 0

Answers ( )

    0
    2021-08-23T23:51:12+00:00

    cau-1-trinh-bay-hieu-biet-cua-minh-ve-tac-gia-tac-pham-chuyen-nguoi-con-gai-nam-uong-ve-so-do-tu

Leave an answer

Browse

Giải phương trình 1 ẩn: x + 2 - 2(x + 1) = -x . Hỏi x = ? ( )