Câu 1: Tính giá trị của biểu thức A= 5x^2 – 6x – 2 tại x thỏa mãn|x – 1|=2 Câu 2: Cho góc nhọn xOy. Điểm H nằm trên tia phân giác của góc xOy. Từ H dự

Question

Câu 1:
Tính giá trị của biểu thức A= 5x^2 – 6x – 2 tại x thỏa mãn|x – 1|=2
Câu 2:
Cho góc nhọn xOy. Điểm H nằm trên tia phân giác của góc xOy. Từ H dựng đường vuông góc vs HA, HB xuống 2 cạnh Ox, Oy ( A thuộc Ox và B thuộc Oy)
a) Cm tam giác HAB cân
b) Gọi D là hình chiếu A trên Oy, C là giao điểm của AD vs OH. CM BC vuông góc vs Ox
c) Khi góc xOy = 60 độ. Cm OA=2.OD

in progress 0
Edana Edana 2 tháng 2021-05-03T14:02:49+00:00 2 Answers 4 views 0

Answers ( )

  1. Đáp án:

     

    Giải thích các bước giải:

     Chúc em học giỏi 

    cau-1-tinh-gia-tri-cua-bieu-thuc-a-5-2-6-2-tai-thoa-man-1-2-cau-2-cho-goc-nhon-oy-diem-h-nam-tre

Leave an answer

Browse
Browse