Câu 1 : Tính : [ ( x + 5 ) . 2 + 10 ] . 5

Question

Câu 1 : Tính :
[ ( x + 5 ) . 2 + 10 ] . 5

in progress 0
Neala 2 years 2020-11-14T02:22:31+00:00 2 Answers 48 views 0

Answers ( )

  0
  2020-11-14T02:23:37+00:00

  Giải : 

  [ ( x + 5 ) . 2 + 10 ] . 5

  = ( 2x + 10 +10 ) . 5 – 100

  = ( 2x + 20 ) . 5 – 100 

  = 2x . 5 + 20 . 5 – 100 

  = 10x + 100 – 100 

  = 10x

  0
  2020-11-14T02:24:19+00:00

  Đáp án:

   `[(x + 5).2 + 10] . 5`

  `= [2x + 10 + 10].5`

  `= [2x + 20].5`

  `= 10x + 100`

  Giải thích các bước giải:

   

Leave an answer

Browse

Giải phương trình 1 ẩn: x + 2 - 2(x + 1) = -x . Hỏi x = ? ( )