Câu 1- So sánh tính chất hoá học O2 và O3? Ứng dụng của chúng? Câu 2- Cho 4,48 lít khí ozon (đkc) vào dung dịch KI 1M. Tính thể tích dung dịch KI cần

Question

Câu 1- So sánh tính chất hoá học O2 và O3? Ứng dụng của chúng?
Câu 2- Cho 4,48 lít khí ozon (đkc) vào dung dịch KI 1M. Tính thể tích dung dịch KI cần dùng và khối lượng iôt sinh ra?
Câu 3- Cho hỗn hợp khí gồm 0,8 g oxi và 0,8 g hiđro tác dụng với nhau, khối lượng nước thu được là:
A. 1,2g B. 1,4g C. 1,6g D. 0,9g

in progress 0
Nho 10 months 2020-12-02T14:00:37+00:00 2 Answers 68 views 0

Answers ( )

  0
  2020-12-02T14:02:31+00:00

  Đáp án: 

  2) $m_{I_2}=50,8g$

  3) D. 0,9 g

  Giải thích các bước giải:

  Câu 1:

  – Giống nhau: Đều có tính oxi hóa mạnh: Tác dụng được với phi kim, kim loại, và một số hợp chất có tính khử. 

  VD: $O_2+S\to SO_2; 2O_3+S\to SO_2+2O_2…$

  – Khác nhau: Ozon có tính oxi hóa mạnh hơn oxi: 

       +/ Oxi không tác dụng với dung dịch KI, Ozon phản ứng được với dung dich KI

        $2KI+O_3+H_2O\to 2KOH+I_2+O_2$

       +/ Oxi phản ứng với Ag ở nhiệt độ cao, ozon phản ứng ngay ở điều kiện thường

  Câu 2:

  $n_{O_3}=\dfrac{4,48}{22,4}=0,2\ mol$

  $2KI+O_3+H_2O\to 2KOH+I_2+O_2\\0,4\hspace{1cm}0,2\hspace{4cm}0,2$

  $n_{KI}=0,4\ mol⇒V_{dd\ KI}=400mL;n_{I_2}=0,2\\⇒m_{I_2}=0,2.127.2=50,8g$

  Câu 3:

  $n_{O_2}=\dfrac{0,8}{32}=0,025\ mol;n_{H_2}=\dfrac{0,8}{2}=0,4\ mol$

  $2H_2+O_2\to 2H_2O\\0,4\hspace{0,5cm}0,025\hspace{0,5cm}→0,05$

  $n_{H_2O}=0,05⇒m_{H_2O}=0,05.18=0,9g$

  0
  2020-12-02T14:02:43+00:00

  Để tìm câu trả lời chính xác các em hãy tham khảo phân biệt o2 và o3 các nguồn hoc24.vn, lazi.vn, hoidap247.com để thầy cô và các chuyên gia hỗ trợ các em nhé!

Leave an answer

Browse

Giải phương trình 1 ẩn: x + 2 - 2(x + 1) = -x . Hỏi x = ? ( )