câu 1″: so sánh tính chất hóa học của bazo tan và bazo không tan câu 2″:nêu hiện tượng : cho kẽm vào AlCl3

Question

câu 1″: so sánh tính chất hóa học của bazo tan và bazo không tan
câu 2″:nêu hiện tượng : cho kẽm vào AlCl3

in progress 0
Thu Cúc 12 months 2020-11-07T19:41:29+00:00 3 Answers 48 views 0

Answers ( )

  0
  2020-11-07T19:43:20+00:00

  c1ba zơ tan, tác dụng đc vs axit, là đổi màu chất chỉ thị, tác dụng với oxit axit

  còn ba zơ ko tan, bị nhiệt phân hủy, tác dụng đc vs axit

  c2: ko có phản ứng hay hiện tượng j

   

  0
  2020-11-07T19:43:26+00:00

  C1:

  *Giống nhau: +Đều phản ứng với dung dịch acid, tạo ra muối và nước.

  VD: KOH+HCl -> KCl + H2O

         Fe(OH)3 +3Hcl -> FeCl3 +3H2O

  *Khác nhau: – Tính chất hoá học của bazo tan (kiềm):

  + Làm đổi màu chất chỉ thị: quỳ tím hoá xanh, phenolphtalein hóa đỏ. 

  + Tác dụng với oxit axit tạo muối và nước: 6KOH+P2O5 -> 2K3PO4 + 3H2O
  + Tác dụng với dung dịch muối tạo thành bazơ mới và axit mới:
       2KOH + MgSO4 -> Mg(OH)2 +K2SO4

  – Tính chất hoá học của bazơ không tan

  + Bị nhiệt phân hủy: 2Fe(OH)3 ->Fe2O3 + 3H2O.

  C2: Không xảy ra phản ứng.

   

  0
  2020-11-07T19:43:38+00:00

  Để tìm câu trả lời chính xác các em hãy tham khảo tính chất hóa học của bazơ các nguồn hoc24.vn, lazi.vn, hoidap247.com để thầy cô và các chuyên gia hỗ trợ các em nhé!

Leave an answer

Browse

Giải phương trình 1 ẩn: x + 2 - 2(x + 1) = -x . Hỏi x = ? ( )