Câu 1: So sánh câu sau, số nào lớn hơn ? 3^2n và 2^3n (n ∈ N*) Câu 2: So sánh hai hiệu, hiệu nào lớn hơn ? 72^45 – 72^44 và 72^44 – 72^43 Câu 3:

Question

Câu 1:
So sánh câu sau, số nào lớn hơn ? 3^2n và 2^3n (n ∈ N*)
Câu 2:
So sánh hai hiệu, hiệu nào lớn hơn ? 72^45 – 72^44 và 72^44 – 72^43
Câu 3: Tìm x ∈ N biết :
a)16^x < 128^4 b)5^x . 5^x+1 . 5^x+2 ≤ 100.........0 : 2^18 ↑ {gồm 18 chữ số 0} Câu 4: Cho S = 1+2+2^2+2^3+ ... + 2^9 Hãy so sánh S với 5 . 2^8 Giúp với !!

in progress 0
Ben Gia 1 year 2020-11-04T10:08:02+00:00 1 Answers 74 views 0

Answers ( )

  0
  2020-11-04T10:09:17+00:00

  Đáp án:

   

  Giải thích các bước giải:

  Câu 1 :

  2^3n = (2^3)^n = 8^n 
        3^2n = (3^2)^n = 9^n
  Vì 8 < 9
  => 8^n < 9^n
  => 2^3n < 3^2n

  Câu 2 :

  72^45>72^44 (1)
  72^44>72^43(2)
  Từ (1)và (2) => 72^45-72^44 >72^44-72^43

  Câu 3 : 

  a) Ta có:
  16^x = (2^4)^x = 2^4x
  128^4 = (2^7)^4 = 2^28
  => 2^4x > 2^28
  => 4x > 28
  => x > 7
  Vậy x > 7

  cau-1-so-sanh-cau-sau-so-nao-lon-hon-3-2n-va-2-3n-n-n-cau-2-so-sanh-hai-hieu-hieu-nao-lon-hon-72

Leave an answer

Browse

Giải phương trình 1 ẩn: x + 2 - 2(x + 1) = -x . Hỏi x = ? ( )