Câu 1: Phương thức biểu đạt của văn bản ” đánh nhau với cối xay gió ” là gì Câu 2 : trình tự kể trong văn bản ” đánh nhau với cối xay gió ” là gì

Question

Câu 1: Phương thức biểu đạt của văn bản ” đánh nhau với cối xay gió ” là gì
Câu 2 : trình tự kể trong văn bản ” đánh nhau với cối xay gió ” là gì

in progress 0
Thu Nguyệt 6 months 2021-08-24T01:01:46+00:00 2 Answers 3 views 0

Answers ( )

  0
  2021-08-24T01:02:47+00:00

  Câu 1: PTBĐ tự sự kết hợp với mtả và bcảm.

  Câu 2: Trình tự thời gian

  0
  2021-08-24T01:03:15+00:00

  Câu 1: “Đánh nhau với cối xay gió “Phương thức biểu đạt: tự sự+miêu tả +biểu cảm.

  Câu 2: Trình tự kể chuyện gì xảy ra trước thì kể trước .

Leave an answer

Browse

Giải phương trình 1 ẩn: x + 2 - 2(x + 1) = -x . Hỏi x = ? ( )