câu 1: phản ứng nào sau đây không điều chế được khí clo: a.dùng mno2 oxi hoá hcl b.dùng kmno4 oxi hoá hcl c. dùng k2so4 oxi hoá hcl d.dùng k2cr2o7 oxi

Question

câu 1: phản ứng nào sau đây không điều chế được khí clo:
a.dùng mno2 oxi hoá hcl
b.dùng kmno4 oxi hoá hcl
c. dùng k2so4 oxi hoá hcl
d.dùng k2cr2o7 oxi hoá hcl
câu 2:phản ứng dùng để chứng minh tính oxi hoá giảm dần từ f2 đến i2 là cho các halogen tác dụng với
a.H2O
b.H2
c. cho halogen đứng trước đẩy halogen đứng sau ra khỏi dung dịch muối
d. C và B
câu 3: khi sục khí clo đi qua dung dịch na2co3 thì
a.tạo kết tủa
b.không có hiện tượng gì
c.tạo khí màu vàng lục
d.tạo khí không màu bay ra
câu 4: theo dãy f2-cl2-br2-i2 thì
a.tính oxi hoá tăng dần,tính khử giảm dần
b.tính oxi hoá giảm dần,tính khử tăng dần
c.tính oxi hoá giảm dần,tính khử giảm dần
d.tính oxi hoá tăng dần,tính khử tăng dần
câu 5: cho hai khí với tỉ lệ 1:1 ra ngoài ánh sáng mặt trời thì có hiện tượng nổ,hai khí đó là:
a.n2 và h2
b.h2 và br2
c.cl2 và h2
d.h2s và cl2
câu 6:dẩn khí clo qua dung dịch fecl2 nhận thấy dung dịch từ màu lục nhạt chuyển sang màu nâu phản ứng này thuộc loại phản ứng
a.phản ứng thế
b.phản ứng oxi hoá khử
c.phản ứng trung hoà
d.phản ứng phân huỷ
câu 7: trong số các hợp chất hidro halogenua hợp chất có tính khử mạnh nhất là:
a.hcl
b.hbr
c.hf
d.HI
câu 8: cho phương trình hoá học 2HI + 2 FeCl3 =2FeCl2+I2+2HCl cho biết
a.HI là chất oxi hoá
b.HI là chất khử
c.FeCl3 là chất khử
d.HI vừa là chất oxi hoá vừa là chất khử
câu 9:trong số những axit halogenhidric chất nào có tính axit mạnh nhất
a.hcl
b.hbr
c.hf
d.HI
câu 10: trong số những ion sau đây ion nào dễ bị oxi hoá nhất
a.br
b.i
c.cl
d.f
câu 11: cho phương trình hoá học 6FeSO4+KClO3+3H2SO4=3Fe2(SO4)3+KCL+3H2O vai trò các chất tham gia phản ứng là:
a.FeSO4 là chất oxi hoá
b.KClO3 là chất oxi hoá
c. KClO3 là chất khử
d.H2SO4 là chất oxi hoá
câu 12: cho phương trình hoá học KI + KIO3 + 3H2SO4= 3K2SO4 +3I2+3H2O câu nào sau đây không đúng với tính chất các chất
a.KI là chất khử,KIO3 là chất oxi hoá
b.KI là chất bị oxi hoá,KIO3 là chất bị khử
c.KI bị oxi hoá thành I2,KIO3 bị khử thành I2
d.KI là chất oxi hoá,KIO3 là chất khử
câu 13: dãy các axit halogenhidric được xếp theo chiều tăng dần tính axit:
a.HI

in progress 0
Calantha 2 years 2020-11-14T01:40:09+00:00 3 Answers 91 views 0

Answers ( )

  0
  2020-11-14T01:42:04+00:00

  Đáp án:đay b

   

  Giải thích các bước giải:

   

  cau-1-phan-ung-nao-sau-day-khong-dieu-che-duoc-khi-clo-a-dung-mno2-oi-hoa-hcl-b-dung-kmno4-oi-ho

  0
  2020-11-14T01:42:06+00:00

  1/ C

  2/ D

  3/ D ($CO_2\uparrow$)

  4/ B

  5/ C

  6/ B

  7/ D

  8/ B

  9/ D

  10/ B 

  11/ B

  12/ D

  13/ B

  14/ C

  15/ B

  16/ C

  17/ X: $NaCl$, Y: $Cl_2$

  18/ C

  19/ A

  20/ C

  21/ C

  22/ C

  23/ D

  24/ Thiếu đề

  0
  2020-11-14T01:42:16+00:00

  Để tìm câu trả lời chính xác các em hãy tham khảo k2cr2o7 màu gì các nguồn hoc24.vn, lazi.vn, hoidap247.com để thầy cô và các chuyên gia hỗ trợ các em nhé!

Leave an answer

Browse

Giải phương trình 1 ẩn: x + 2 - 2(x + 1) = -x . Hỏi x = ? ( )