Câu 1: Phân tích sự tinh tế của Bác khi dùng câu ghép : Chúng ta muốn hòa bình,chúng ta phải nhân nhượng.Nhưng chúng ta càng nhân nhuợng,thực dân Pháo

Question

Câu 1: Phân tích sự tinh tế của Bác khi dùng câu ghép :
Chúng ta muốn hòa bình,chúng ta phải nhân nhượng.Nhưng chúng ta càng nhân nhuợng,thực dân Pháo càng lấn tới, vì chúng quyết tâm cướp nuớc ta một lần nữa

in progress 0
Yến Oanh 2 months 2021-07-28T21:00:56+00:00 1 Answers 1 views 0

Answers ( )

    0
    2021-07-28T21:02:29+00:00

    Bằng cách sử dụng câu ghép này ta có thể thấy dù lời nói của Bác có ngắn gọn nhưng là văn kiện quan trọng, mang tính chỉ đạo không chỉ trong những ngày đầu, mà còn có tác dụng định hướng cho sự phát triển của cả cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp cũng như sau này.

    Qua câu nói ta thấy được khát khao xây dựng nền độc lập hòa bình cho dân tộc của Bác 

Leave an answer

Browse

Giải phương trình 1 ẩn: x + 2 - 2(x + 1) = -x . Hỏi x = ? ( )