Câu 1. Phân biệt các quá trình sau: thụ phấn, tự thụ phấn, thụ phấn chéo ? Sự nảy mầm của hạt phấn diễn ra như thế nào ? Thế nào là thụ tinh ở thực vậ

Question

Câu 1. Phân biệt các quá trình sau: thụ phấn, tự thụ phấn, thụ phấn chéo ? Sự nảy mầm của hạt phấn diễn ra như thế nào ? Thế nào là thụ tinh ở thực vật ?
Câu 2. Trình bày vai trò của sinh sản sinh dưỡng đối với ngành nông nghiệp, cho ví dụ minh họa
Câu 3. Mô tả quá trình hình thành hạt phấn ( thể giao tử đực) và thành túi phôi ( thể giao tử cái).

in progress 0
Maris 2 years 2021-02-01T15:36:10+00:00 3 Answers 39 views 0

Answers ( )

  0
  2021-02-01T15:38:01+00:00

  Giải thích các bước giải:

  Câu 1:

  – Thụ phấn : là hiện tượng hạt phấn từ nhị tiếp xúc với đầu nhụy của hoa. Quá trình này xảy ra trên cùng một cây ( tự thụ phấn), hay trên các cây khác nhau ( thụ phấn chéo).

  – Nảy mầm của hạt phấn : Hạt phấn rơi vào đầu nhụy gặp thuận lợi sẽ nảy mầm mọc ra một ống phấn. Ống phấn thoe voi nhụy đi vào bầu nhụy, hai giao tử đực nằm trong ống phấn, di chuyển theo ống phấn tới noãn.

  – Thụ tinh: Khi ống phấn dẫn đến noãn, qua lỗ noãn tới túi phôi, một giao tử đực kết hợp với noãn cầu thành hợp tử 2n, còn giao tử thứ hai kết hợp với nhân cực 2n để tạo thành nội nhũ 3n cung cấp dinh dưỡng cho phôi. Ở thực vật có hoa, cả hai giao tử đều tham gia vào thụ tinh nên gọi là thụ tinh kép.

  Câu 2:

  Vai trò của sinh sản sinh dưỡng đối với ngành nông nghiệp là rất quan trọng:

  – Duy trì được các tính trạng tốt của cây mẹ, nhân các giống cây quan trọng tong thời gian ngắn, các cây trồng rất khó nhân lên bằng sinh sản hữu tính. Chẳng hạn như mía, sắn ( khoai mì), ổi,…

  – Phục chế các giống cây quý đang bị thoái hóa bằng nuôi cấy mô.

  – Nhân giống có hiệu quả kinh tế cao, giá thành thấp.

  Câu 3:

  – Quá trình hình thành hạt phấn:

  + Tế bào mẹ (2n) trong nhị hoa giảm phân cho 4 tế bào (n).

  + Các tế bào n này là các bào tử ( bào tử đơn bội). Các bào tử này nguyên phân hình thành nên hạt phấn ( thể giao tử đực).

  + Hạt phấn bao gồm 1 tế bào ( tế bào bé là tế bào sinh sản , tế bào lớn là tế bào ống phấn ) được bao bọc bởi vách chung dày, màu vàng.

  -Quá trình hình thành túi phôi:

  + Tế bào mẹ (2n) của noãn trong bầu nhụy giảm phân cho 4 tế bào (n) xếp chồng lên nhau.

  + Các tế bào (n) này là các bào tử đơn bội cái.

  +Trong 4 bào tử này, 1 tế bào phía trên ( đại bào tử đơn bội) tồn tại, còn lại bị tiêu biến. Tế bào sống sót này sinh trưởng dài ra tạo thành hình trứng, nguyên phân 3 lần tạo thành túi phôi gồm 8 tế bào. Túi phôi là thể giao tử cái.

  0
  2021-02-01T15:38:09+00:00

  Giải thích các bước giải:

  Câu 1:

  – Thụ phấn : là hiện tượng hạt phấn từ nhị tiếp xúc với đầu nhụy của hoa. Quá trình này xảy ra trên cùng một cây, hay trên các cây khác nhau .

  – Nảy mầm của hạt phấn : Hạt phấn rơi vào đầu nhụy gặp thuận lợi sẽ nảy mầm mọc ra một ống phấn. Ống phấn thoe voi nhụy đi vào bầu nhụy, hai giao tử đực nằm trong ống phấn, di chuyển theo ống phấn tới noãn.

  – Thụ tinh: Khi ống phấn dẫn đến noãn, qua lỗ noãn tới túi phôi, một giao tử đực kết hợp với noãn cầu thành hợp tử 2n, còn giao tử thứ hai kết hợp với nhân cực 2n để tạo thành nội nhũ 3n cung cấp dinh dưỡng cho phôi. Ở thực vật có hoa, cả hai giao tử đều tham gia vào thụ tinh nên gọi là thụ tinh kép.

  Câu 2:

  Vai trò của sinh sản sinh dưỡng đối với ngành nông nghiệp là rất quan trọng:

  – Duy trì được các tính trạng tốt của cây mẹ, nhân các giống cây quan trọng tong thời gian ngắn, các cây trồng rất khó nhân lên bằng sinh sản hữu tính. Chẳng hạn như mía, sắn, ổi,…

  – Phục chế các giống cây quý đang bị thoái hóa bằng nuôi cấy mô.

  – Nhân giống có hiệu quả kinh tế cao, giá thành thấp.

  Câu 3:

  – Quá trình hình thành hạt phấn:

  + Tế bào mẹ (2n) trong nhị hoa giảm phân cho 4 tế bào (n).

  + Các tế bào n này là các bào tử. Các bào tử này nguyên phân hình thành nên hạt phấn.

  + Hạt phấn bao gồm 1 tế bào ( tế bào bé là tế bào sinh sản , tế bào lớn là tế bào ống phấn ) được bao bọc bởi vách chung dày, màu vàng.

  -Quá trình hình thành túi phôi:

  + Tế bào mẹ (2n) của noãn trong bầu nhụy giảm phân cho 4 tế bào (n) xếp chồng lên nhau.

  + Các tế bào (n) này là các bào tử đơn bội cái.

  +Trong 4 bào tử này, 1 tế bào phía trên tồn tại, còn lại bị tiêu biến. Tế bào sống sót này sinh trưởng dài ra tạo thành hình trứng, nguyên phân 3 lần tạo thành túi phôi gồm 8 tế bào. Túi phôi là thể giao tử cái.

  ~Học tốt~

  0
  2021-02-01T15:38:16+00:00

  Để tìm câu trả lời chính xác các em hãy tham khảo thụ phấn chéo là gì các nguồn hoc24.vn, lazi.vn, hoidap247.com để thầy cô và các chuyên gia hỗ trợ các em nhé!

Leave an answer

Browse

Giải phương trình 1 ẩn: x + 2 - 2(x + 1) = -x . Hỏi x = ? ( )