Câu 1. Nguyễn Tất Thành ra đi tìm đường cứu nước vào thời gian nào, ở đâu? Câu 2: Tổng Bí Thư hiện nay của Đảng ta là ai? Câu 3: Bác Hồ đọc Luận cươn

Question

Câu 1. Nguyễn Tất Thành ra đi tìm đường cứu nước vào thời gian nào, ở đâu?
Câu 2: Tổng Bí Thư hiện nay của Đảng ta là ai?
Câu 3: Bác Hồ đọc Luận cương Lênin vào thời gian nào, ở đâu?
Câu 4: Tác phẩm «Bản án chế độ thực dân Pháp» của Nguyễn Ái Quốc được xuất bản lần đầu tiên vào năm nào, ở đâu?
Câu 5: Chi bộ Cộng sản đầu tiên ở Việt Nam được thành lập thời gian nào? ở đâu?
Câu 6: Đảng Cộng sản Việt Nam được thành lập vào ngày tháng năm nào ? Ai là tổng Bí thư đầu tiên của Đảng?
Câu 7: Đảng Cộng sản Việt Nam được thành lập ở đâu ?
Câu 8: Tên gọi của Đảng ta từ tháng 2/1930 đến tháng 10/1930 là gì?
Câu 9: Đảng Cộng sản Việt Nam được đổi tên thành Đảng Cộng sản Đông Dương vào thời gian nào?
Câu 10:“Đời cần lao thắm tình yêu chói niềm tin/Vì ngày mai ấm no tự do hạnh phúc”. Đây là những câu từ trong bài hát nào, do ai sáng tác?
Câu11: Bạn hãy đọc 1 bài thơ hay hát 1 bài hát về Đảng?
giúp mk với

in progress 0
Ladonna 11 months 2020-10-25T04:10:55+00:00 3 Answers 179 views -1

Answers ( )

  -1
  2020-10-25T04:12:51+00:00

  Câu 1: Nguyễn Tất Thành ra đi tìm đường cứu nước vào 5/6/1911 tại bến cảng Nhà Rồng.

  Câu 2: Tổng Bí Thư hiện nay của Đảng ta là đồng chí Nguyễn Phú Trọng.

  Câu 3: Bác Hồ đọc Luận cương Lênin vào năm 1920 ở Pháp.

  Câu 4: Tác phẩm “Bản án chế độ thực dân Pháp” của Nguyễn Ái Quốc được xuất bản lần đầu tiên vào năm năm 1925–1926 trên một tờ báo của Quốc tế Cộng sản có tên Imprékor.

  Câu 5: Chi bộ Cộng sản đầu tiên ở Việt Nam được thành lập vào tháng 4 – 1929 tại căn nhà số 5D phố Hàm Long, Hà Nội.

  Câu 6: Đảng Cộng sản Việt Nam được thành lập vào 3/2/1930.

  Câu 7: Tổng Bí thư đầu tiên của Đảng là đồng chí Trần Phú.

  Câu 7: Đảng Cộng sản Việt Nam được thành lập ở Hương Cảng, Trung Quốc.

  Câu 8: Tên gọi của Đảng ta từ tháng 2/1930 đến tháng 10/1930 là Đảng Lao động Việt Nam.

  Câu 9: Đảng Cộng sản Việt Nam được đổi tên thành Đảng Cộng sản Đông Dương vào tháng 10 – 1930.

  Câu 10: “Đời cần lao thắm tình yêu chói niềm tin/Vì ngày mai ấm no tự do hạnh phúc”. Đây là những câu từ trong bài hát “Ca ngợi Đảng Cộng sản Việt Nam” do Đỗ Minh sáng tác.

  Câu 11: “Đảng đã cho ta một mùa xuân”.

  0
  2020-10-25T04:12:55+00:00

  Câu 1:  5/6/1911 ở bến Nhà Rồng

  Câu 2: Nguyễn Phú Trọng

  Câu 3: 1920 ở Pháp

  Câu 4: 1925-1926 ở Paris (Pháp)

  Câu 5: Cuối tháng 3-1929 tại Số 5D, phố Hàm Long (Hà Nội)

  Câu 6: 3/2/1930 

  Câu 7: Hương Cảng (Hongkong), Trung Quốc

  Câu 8: Đảng Lao động Việt Nam.

  Câu 9: 10/1930

  Câu 10: Ca ngợi Đảng Cộng sản Việt Nam, nhạc sĩ Đỗ Minh sáng tác

  Câu 11: Đảng Là Cuộc Sống Của Tôi 

  0
  2020-10-25T04:13:04+00:00

  Để tìm câu trả lời chính xác các em hãy tham khảo nguyễn tất thành ra đi tìm đường cứu nước tại bến cảng nhà rồng vào thời gian nào? các nguồn hoc24.vn, lazi.vn, hoidap247.com để thầy cô và các chuyên gia hỗ trợ các em nhé!

Leave an answer

Browse

Giải phương trình 1 ẩn: x + 2 - 2(x + 1) = -x . Hỏi x = ? ( )