Câu 1: Nêu hoàn cảnh sáng tác của tập nhật kí trong tù Câu 2: Khái quát nội dung Và nghệ thuật Bài thơ Ngắm trăng Câu 3: Bài thơ đi đường có mấy lớp n

Question

Câu 1: Nêu hoàn cảnh sáng tác của tập nhật kí trong tù
Câu 2: Khái quát nội dung Và nghệ thuật Bài thơ Ngắm trăng
Câu 3: Bài thơ đi đường có mấy lớp nghĩa, Chỉ rõ đó là những lớp nghĩa nào

in progress 0
Acacia 7 months 2021-06-29T20:07:54+00:00 2 Answers 5 views 0

Answers ( )

  0
  2021-06-29T20:08:57+00:00

  Câu 1: Hoàn cảnh:

  Khoảng tháng 8/ 1942, Bác sang Trung Quốc và bị bắt giam. Tại đây tuy rất khó nhọc, và khổ cực, Người vẫn giữ trạng thái lạc quan yêu đời sáng tác thơ, đó là tập Nhật kí trong tù.

  Câu 2:

  – Nội dung: Bài thơ thể hiện tình yêu thiên nhiên đã làm trỗi dậy tân hồn người nghệ sĩ của Bác, thể hiện thái độ ung dung tự tại của Bác trong nhà lao

  -Nghệ thuật:

   +Đặc trung Thất ngôn tứ tuyệt

  +Sử dụng phép đối, nhân hoá linh hoạt làm câu thơ trở nên sinh động

  +Mang màu sắc cổ điển pha lẫn hiện đại

  Câu 3: Có 2 lớp nghĩa:

   –Nghĩa nói bề việc leo núi nguy hiểm, chông gai nhưng khi vượt qua thì quang cảm thu vào tầm mắt

  – Nghĩa hàm ngôn ngụ ý về con đường cách mạng, những gian nan trong đường đời con người gặp phải và phải vượt qua

  0
  2021-06-29T20:09:01+00:00

  Câu 1: Hoàn cảnh:

  Khoảng tháng 8/ 1942, Bác sang Trung Quốc và bị bắt giam. Tại đây tuy rất khó nhọc, và khổ cực, Người vẫn giữ trạng thái lạc quan yêu đời sáng tác thơ, đó là tập Nhật kí trong tù.

  Câu 2:

  – Nội dung: Bài thơ thể hiện tình yêu thiên nhiên đã làm trỗi dậy tân hồn người nghệ sĩ của Bác, thể hiện thái độ ung dung tự tại của Bác trong nhà lao

  -Nghệ thuật:Đặc trung Thất ngôn tứ tuyệt, Sử dụng phép đối, nhân hoá linh hoạt làm câu thơ trở nên sinh động

  Câu 3: Có 2 lớp nghĩa:

   –Nghĩa nói bề việc leo núi nguy hiểm, chông gai nhưng khi vượt qua thì quang cảm thu vào tầm mắt

  – Nghĩa hàm ngôn ngụ ý về con đường cách mạng, những gian nan trong đường đời con người gặp phải và phải vượt qua

Leave an answer

Browse

Giải phương trình 1 ẩn: x + 2 - 2(x + 1) = -x . Hỏi x = ? ( )