câu 1 : kim loại khử được tất cả các ion kim loại trong dd muối : CuCl2,Zn(NO3)2, Fe2(SO4)3? A.Pb B.Al C. Ag D

Question

câu 1 : kim loại khử được tất cả các ion kim loại trong dd muối : CuCl2,Zn(NO3)2, Fe2(SO4)3?
A.Pb B.Al C. Ag D.Na
câu 2 : khi đốt cháy hoàn toàn một amin no,đơn chức X thu được 13,2 gam khí CO2 ,khí N2 ,và 8,1 gam H2O .Công thức phân tử X là :
A. C2H7N B. C4H9N C. C3H7N D. C3H9N
Câu 3 : Phát biểu nào sau đây không đúng:
A . Fructozo,glucozo,saccarozo đều hòa tan Cu(OH)2
B. Fructozo,saccarozo,glucozo đều tham gia phản ứng tráng bạc
C. Trong phân tử glucozovaf fuructozo đều chứa 5 nhóm hydroxyl
D. Tinh bột ,xenlulozo,saccarozo đều tham gia phản ứng thủy phân
mong mọi người giải hộ mình với ạ:))

in progress 0
Euphemia 2 years 2020-10-18T13:01:09+00:00 3 Answers 425 views 0

Answers ( )

  0
  2020-10-18T13:03:05+00:00

  Đáp án:

  1B       2D       3B

  Giải thích các bước giải:

  Câu 1: 

  A sai vì Pb không khử được được Zn2+

  B đúng

  C sai vì Ag không khử được cả 3 ion kim loại trong 3 chất

  D sai vì Na không khử ion 3 KL trong dd muối mà nó khử nước

  Câu 2:

  nCO2 = 0,3 mol

  nH2O = 0,45 mol

  => n amin = (nH2O-nCO2)/1,5 = (0,45-0,3)/1,5 = 0,1 mol

  => Số C của amin = nCO2 : n amin = 0,3 : 0,1 = 3

  => CTPT là C3H9N

  Câu 3:

  A đúng

  B sai vì saccarozo không tham gia tráng bạc

  C đúng

  D đúng

  0
  2020-10-18T13:03:07+00:00

  Câu 1: Al (khử được $Cu^{2+}, Zn^{2+}, Fe^{3+}$. Na quá mạnh nên khử luôn nước). 

  Câu 2: D

  Câu 3: B (saccarozơ không tráng bạc)

  Giải thích câu 2: (như hình).

   

  cau-1-kim-loai-khu-duoc-tat-ca-cac-ion-kim-loai-trong-dd-muoi-cucl2-zn-no3-2-fe2-so4-3-a-pb-b-al

  0
  2020-10-18T13:03:17+00:00

  Để tìm câu trả lời chính xác các em hãy tham khảo tinh bột có tráng bạc không các nguồn hoc24.vn, lazi.vn, hoidap247.com để thầy cô và các chuyên gia hỗ trợ các em nhé!

Leave an answer

Browse

Giải phương trình 1 ẩn: x + 2 - 2(x + 1) = -x . Hỏi x = ? ( )