Câu 1: Em hãy kể tên một tác phẩm văn học trong chương trình Ngữ Văn lớp 6 Tập1 nói lên tinh thần yêu nước, chống giặc ngoại xâm của nhân dân ta thời

Question

Câu 1: Em hãy kể tên một tác phẩm văn học trong chương trình Ngữ Văn lớp 6 Tập1 nói lên tinh thần yêu nước, chống giặc ngoại xâm của nhân dân ta thời kì đầu dựng nước. Em hãy viết một đoạn văn bày tỏ suy nghĩ của em về truyền thống yêu nước, chống giặc ngoại xâm của dân tộc ta và liên hệ trách nhiệm của bản thân trong việc thể hiện lòng yêu nước.
Mọi người giúp mình với ạ!

in progress 0
Thiên Hương 7 months 2021-06-26T10:10:27+00:00 2 Answers 6 views 0

Answers ( )

  0
  2021-06-26T10:11:31+00:00

  thánh gióng nha

  0
  2021-06-26T10:11:38+00:00

  tác phẩm văn học đó là Thánh Gióng

  nhân dân ta có một lòng yêu nước sâu sắc mỗi khi mà giặc đến thì mọi người cùng chung sức chung lòng hết mực vì đất nước như câu ” Vào sinh ra tử ” cho dù có hi sinh trong chiến trường nhưng đồng bào ta vẫn luôn bảo vệ đất nước hết mực luôn hiếu với đảng chng với dân hết lòng vì đất nước nên quân ta lần này có bị ách đô hộ thì rất gần thôi sẽ có một người anh hùng đứng lên cứu nước và chiến đấu rất anh dũng dù có biết trược là mình có thua có thắng nhưng dẫu gì quân ta vẫn anh nghiêm ko sợ kẻ địch mạnh .

     là một người học sinh em sẽ luôn cố găng để xây dựng đất nước của ông cha ta ngày một giàu đẹp hơn

Leave an answer

Browse

Giải phương trình 1 ẩn: x + 2 - 2(x + 1) = -x . Hỏi x = ? ( )