Câu 1: Em hãy giải thích tại sao người xưa nói “ tục ngữ là túi khôn của dân gian”, bằng một đoạn văn từ 3 đến 5 câu trong đó có sử dụng câu rút gọn (

Question

Câu 1: Em hãy giải thích tại sao người xưa nói “ tục ngữ là túi khôn của dân gian”, bằng một đoạn văn từ 3 đến 5 câu trong đó có sử dụng câu rút gọn (gạch chân dưới câu rút gọn đó).
Dù viết thế nào thì đoạn văn cũng phải đảm bảo 2 ý :đúc rút kinh nghiệm về thiên nhiên,lao động sx; về con người và xã hội.

in progress 0
Acacia 3 months 2021-06-04T17:33:58+00:00 2 Answers 4 views 0

Answers ( )

  0
  2021-06-04T17:35:10+00:00

  Em hãy giải thích tại sao người xưa nói “ tục ngữ là túi khôn của dân gian”, bằng một đoạn văn từ 3 đến 5 câu trong đó có sử dụng câu rút gọn (gạch chân dưới câu rút gọn đó). Dù viết thế nào thì đoạn văn cũng phải đảm bảo 2 ý :đúc rút kinh nghiệm về thiên nhiên,lao động sx; về con người và xã hội.

  -> đúng vậy

  0
  2021-06-04T17:35:23+00:00

  @Meoss_

    Có ý kiến cho rằng: ” Tục ngữ là túi khôn của dân gian ”. Thật vậy, tục ngữ là một kho tàng tri thức rộng lớn được ông bà ta, nhân dân ta đúc kết từ xưa đến nay. Tục ngữ chính là những kinh nghiệm về thiên nhiên, lao động sản xuất; về con người và xã hội mà chúng ta đang sinh sống. Tục ngữ đem lại cho con người thật nhiều kiến thức, khả năng nhận thức những thứ xung quanh cuộc sống ta. Làm tăng khả năng vận dụng vào những công việc có ích, giúp cho kết quả đạt được sẽ cao hơn, nhanh chóng hơn.

  # Câu rút gọn: gạch chân ( rút gọn chủ ngữ nha em )

  # 2 ý đề bài: in đậm

Leave an answer

Browse

Giải phương trình 1 ẩn: x + 2 - 2(x + 1) = -x . Hỏi x = ? ( )