Câu 1: Em hãy giải thích tại sao người xưa nói “ tục ngữ là túi khôn của dân gian”, bằng một đoạn văn từ 3 đến 5 câu trong đó có sử dụng câu rút gọn (

Question

Câu 1: Em hãy giải thích tại sao người xưa nói “ tục ngữ là túi khôn của dân gian”, bằng một đoạn văn từ 3 đến 5 câu trong đó có sử dụng câu rút gọn (gạch chân dưới câu rút gọn đó).
giúp =(

in progress 0
Huyền Thanh 8 months 2021-06-04T20:03:53+00:00 1 Answers 0 views 0

Answers ( )

    0
    2021-06-04T20:05:29+00:00

    Tục ngữ được coi là túi khôn của nhân dân vì những câu tục ngữ đã phản ánh, truyền đạt những kinh nghiệm quý báu của nhân dân trong việc quan sát các hiện tượng thiên nhiên và trong lao động sản xuất.

    Vì mọi câu tục ngữ đều đã được chứng thực vào mọi lĩnh vực trong cuộc sống thực tiền của chúng ta. Vấn đề về thiên nhiên, các câu tục ngữ đều được dựa trên những hiện tượng thường xuyên của tự nhiên của gió, của nắng mưa, bão táp, các hiện tượng của ngày, của năm, của tháng, của mùa. Chúng ta như được truyền thêm sức mạnh tri thức cho mình khi dần trưởng thành qua những câu tục ngữ, qua “túi khôn” của nhân dân. Bước ra xã hội, ông bà ta lại khuyên nhủ, dạy dỗ con cháu rất nhiều việc nhưng có những việc thì chính chúng ta khi đã trải qua thì các thấm thía các câu tực ngữ, những lời dạy đúng đắn của cha ông.

Leave an answer

Browse

Giải phương trình 1 ẩn: x + 2 - 2(x + 1) = -x . Hỏi x = ? ( )