Câu 1: Em hãy giải thích tại sao người xưa nói “ tục ngữ là túi khôn của dân gian”, bằng một đoạn văn từ 3 đến 5 câu trong đó có sử dụng câu rút gọn (

Question

Câu 1: Em hãy giải thích tại sao người xưa nói “ tục ngữ là túi khôn của dân gian”, bằng một đoạn văn từ 3 đến 5 câu trong đó có sử dụng câu rút gọn (gạch chân dưới câu rút gọn đó).

in progress 0
Ben Gia 8 months 2021-06-04T20:08:38+00:00 1 Answers 1 views 0

Answers ( )

    0
    2021-06-04T20:10:19+00:00

    Người xưa có câu “Tục ngữ là túi khôn của dân gian”. Thật vậy, em hoàn toàn đồng ý với quan điểm này. Ta nói tục ngữ là túi khôn của dân gian bởi vì tục ngữ là sản phẩm văn học dân gian, có hình thức ngắn gọn, dễ hiểu, dễ học thuộc, dễ truyền miệng. Đồng thời, tục ngữ đúc rút và chứa đựng những kinh nghiệm của ông cha ta ngày xưa để lại cho con cháu đời sau. Tục ngữ đúc rút những kinh nghiệm về mọi mặt trong cuộc sống, đó là những kinh nghiệm về sản xuất, về đời sống xã hội, về thái độ hành xử, về lối sống tốt đẹp. Ông cha ta quan sát, đúc rút kinh nghiệm từ những bài học ngày xưa và đúc rút thành kho tàng tục ngữ để lại cho con cháu đời sau. Nhờ có những câu tục ngữ ấy mà con cháu đời sau có thể tăng cường vốn sống của mình. Sống tốt hơn. Tóm lại, tục ngữ chính là túi khôn của dân gian mà lưu truyền những kinh nghiệm quý giá trong đời sống cho con cháu đời sau.

    *** câu rút gọn được in đậm. Thành phần rút gọn là chủ ngữ

    Khôi phục: Con cháu đời sau sống tốt hơn.

Leave an answer

Browse

Giải phương trình 1 ẩn: x + 2 - 2(x + 1) = -x . Hỏi x = ? ( )